Politiek


Arnhem nadrukkelijk regenboogstad

‘Arnhem is nadrukkelijk regenboogstad waar je in veiligheid en vrijheid mag zijn wie je bent. Ongeacht je geaardheid of achtergrond. Daar staan we voor! #NashvilleVerklaring’ aldus burgemeester Ahmed Marcouch op Twittter. Op het stadhuis in Arnhem wappert sinds maandagmiddag een Regenboogvlag. “In Arnhem mag je in veiligheid en vrijheid zijn wie je bent”, laat de gemeente op haar beurt weten….


Zorgtekort gemeente Arnhem loopt op; interne processen niet op orde

De tekorten binnen het sociaal domein van de gemeente lopen drastisch op. Waar halverwege het jaar nog werd uitgegaan van een tekort van 6,4 miljoen blijkt het tekort ten opzichte van de zorgbegroting volgens de laatste cijfers opgelopen te zijn tot 12,3 miljoen in het afgelopen jaar. De gemeenteraad kwam bijeen om hierover te spreken. In deze eerste behandeling werd…


De beste wensen van uw Arnhemse politici!

Politiek verslaggever Huibert Veth vroeg uw lokale politici welke wensen zij voor de Arnhemmers hebben in het nieuwe jaar. Met burgemeester Ahmed Marcouch, fractievoorzitters Mark Coenders (GroenLinks), Gerrie Elfrink (SP), Coen Verheij (PVV), Leendert Combee (VVD), Eric Greving (PvdA), Daniël Becker (ChristenUnie) en raadslid Talip Aydemir (Denk/Verenigd Arnhem). Dit is een productie van RTV Arnhem.


Nieuwe contouren Arnhemse politiek duidelijk zichtbaar

Ruim een half jaar heeft de nieuwe Arnhemse coalitie van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA erop zitten. Onder aanvoering van de grootste partij, GroenLinks, moest er een groene wind gaan waaien maar bovenal zou er een andere bestuurscultuur komen. Hoe we in de Arnhemse politiek met elkaar omgingen, dat kon zo niet langer. Meer invloed van burgers en oppositie, en…


Afscheid van een bewonersoverleg

Het bewonersoverleg Klarendal – het voormalige wijkplatform – komt 7x per jaar bijeen, om samen met beroepskrachten, instellingen en gemeentelijke diensten een bijdrage te leveren aan een schoner, veiliger en prettiger wijk. Elke wijk in Arnhem heeft een vergelijkbare structuur om daarin samen te werken met de Teams Leefomgeving. Deelnemers aan die overleggen komen en gaan. Bewoonster Monita Polman zat…


‘Omgevingswet vraagt om fundamentele keuzes’

Vanaf 2021 moet de nieuwe omgevingswet in werking treden. Maar liefst 26 wetten en onderdelen van 15 andere wetten komen samen in één nieuwe omgevingswet. De Arnhemse gemeenteraad belegde een sessie om de veranderende rol van de raad en de nieuwe kerninstrumenten uit de omgevingswet te bespreken. ‘Debat moet aangewakkerd worden’ In hun inleidende essay stelt de organisatie Over Morgen,…


‘Inzet levende dieren voor kerstevenementen onwenselijk’

Met het naderen van de feestdagen zien we weer diverse evenementen als circussen en levende kerststallen waarbij levende dieren worden ingezet. Zo ook in Arnhem. De Partij voor de Dieren maakt zich hier zorgen over en stelde mondelinge vragen aan wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks). Politiek verslaggever Huibert Veth sprak hierover met fractievoorzitter Leo de Groot (Partij voor de Dieren). ‘Kameel…Zijn werkende armen ook een Arnhems probleem?

Landelijke media berichten steeds vaker over een groeiende groep werkenden die in armoede leven. Volgens het NRC is dit aantal tussen 2001 en 2014 toegenomen van 210.000 naar 320.000. Dit is 4,6 procent van alle werkenden. Ook schrijft de krant dat gemeenten deze groep niet goed in het vizier hebben. Reden voor GroenLinks om vragen te stellen aan het college…


‘Kleine moeite dat toeristen ook belasting betalen om de stad in orde te houden’

In het Arnhemse coalitieakkoord en de begroting is afgesproken dat de toeristenbelasting heringevoerd gaat worden. Het college heeft hier een voorstel voor uitgewerkt en de gemeenteraad praat deze weken om het plan vast te gaan stellen. In vakantie-onderkomens, mobiele kampeeronderkomens, hotels, pensions, niet-beroepsmatig verhuurde ruimten zoals Airbnb en vergelijkbare platformen, groepsverblijven, Bed&Breakfast en hostels moet men volgens het voorstel straks…


‘Door bezuinigingen zijn we minder snel bij daklozen met verward gedrag’

De opvang van daklozen in Arnhem is al tijden een onderwerp van discussie. Eerder dit jaar liet de gemeente door bureau Andersson Elffers Felix onderzoek doen. Aan de resultaten van hun rapport ‘onderzoek werking permanente daklozenopvang Arnhem’ wordt door sommigen openlijk getwijfeld. Via social media en in de raadszaal is er een groep mensen die alsmaar aandacht vraagt voor het…