Politiek

Felle kritiek op verkeersnota Arnhem

zegt Kanaal 13 sinds gisteren in het nieuws. Na ruim 7 minuten Nijmegen gaat Kanaal 13 nieuws-TV over parkeren in Arnhem. Helaas had de cameraploeg geen tijd om te wachten tot het echt druk werd, want er was ook een afspraak om de wethouder te interviewen. Des te teleurstellender is het dat de wethouder bij nader inzien afzag van de…


Informatiemarkt aanpak Blv. Heuvelink – Johan de Wittlaan

Afgelopen week tijdens de raadcommissie VROM was de gemeenteraad nog lang niet enthousiast over het verkeersexperiment ‘Langzaam sneller’, voorheen aangeduid als ‘Largas’, op Boulevard Heuvelink en Johan de Wittlaan. ‘Langzaam sneller’ zou ervoor moeten zorgen dat er een betere verkeersdoorstroming komt op de Johan de Wittlaan en dat voetgangers en fietsers de straat makkelijker kunnen oversteken. De vrije busbaan verdwijnt…


Informatiebijeenkomst Havenkwartier

{ Op woensdag 22 april van 18.00 tot 19.30 uur vindt in het Stadsatelier een informatiebijeenkomst plaats over de stand van zaken rondom de planontwikkeling van het Havenkwartier. Het college van B&W heeft in februari besloten om vier onderzoeksvragen voor het Havenkwartier nader uit te werken. Deze onderzoeksvragen zijn: 1. Kan door het verminderen van het aantal vierkante meters voor…


Misleidende parkeernota

Onder de titel “Parkeren waar je wezen moet” heeft de gemeente een nieuw parkeerplan geïntroduceerd. Terwijl de huidige Parkeernota (Parkeernota 2003-2010) voor een groot deel nog niet is uitgevoerd, probeert de gemeente al enige tijd in Arnhem het Nijmeegse systeem van betaald parkeren te introduceren. “Parkeren waar je wezen moet, parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad” gaat dan ook…


Project Buiten Gewoon Beter Hoogkamp van start

De wijk Hoogkamp is één van de nieuwe Buiten Gewoon Beter wijken. Onder de naam Buiten Gewoon Beter brengt de gemeente Arnhem de kwaliteit van de openbare ruimte in onze stad op peil. De gemeente gaat wijk voor wijk zorgen voor minder zwerfvuil, onkruid en hondepoep, betere wegen, mooier straatmeubilair, enzovoort. In de Hoogkamp wordt het opknappen van de openbare…


Tweede Kamerlid bij CDA-fractie op bezoek vanwege Arnhems spoor

De Arnhemse CDA-fractie spreekt vandaag met Tweede Kamerlid Ger Koopmans over het plan rondom Sporen in Arnhem. De CDA-fractie maakt zich grote zorgen over het sporenplan, waar binnenkort over wordt besloten door minister Camiel Eurlings van Verkeer. Het CDA vreest dat er veel te weinig rekening wordt gehouden met de Arnhemse omwonenden. CDA-fractievoorzitter Ine van Burgsteden: “Er moet in Den…


Culterele huisvesting in Arnhem, kansen en uitdagingen

De Initiatiefgroep CultuurManifest Arnhem organiseert op dinsdag 28 april AS. een Stadsdebat met als thema: Culturele huisvesting in Arnhem, kans en uitdagingen. De initiatiefgroep heeft eind 2008 een voorzet gegeven voor het debat met het zgn. CultuurManifest Arnhem, waarin alternatieve voorstellen worden gedaan voor de investeringen in de culturele infrastructuur in de stad. Door de kredietcrisis en het gegeven dat…


CDA vraagt naar tijdelijke invulling Bartokterrein

“Is Gemeente Arnhem van plan het braakliggend stuk grond van het Bartokterrein tijdelijk in te richten?” Deze rondvraag stelt het CDA vanavond aan het Arnhemse college van burgemeester en wethouders tijdens de wekelijkse ‘rondvraagronde’ van de gemeenteraad. Onlangs gaf projectontwikkelaar Synchroon aan voorlopig niet te gaan bouwen op het terrein waar de Bartokzaal en andere panden inmiddels zijn gesloopt. “Dat…Wijkplatform Sint Marten-Sonsbeekkwartier-Zuid stapt op

Op dinsdag 7 april hebben de bewoners in het wijkplatform St. Marten – Sonsbeekkwartier-Zuid besloten gezamenlijk te stoppen. Er is sprake van een onderlinge vertrouwensbreuk en er is geen basis meer voor verdere samenwerking. Er is voor gekozen om allemaal op te stappen om de weg vrij te maken voor een nieuwe groep bewoners die de wijk gaan vertegenwoordigen in…


Inspraak over ‘Parkeren waar je wezen moet’

Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week de nota ‘Parkeren waar je wezen moet’ vrijgegeven voor inspraak. In deze nota wordt een nieuwe aanpak voorgesteld voor de parkeerproblemen in de volgende wijken rondom de binnenstad: Heijenoord, Burgemeesterswijk-zuid, Transvaalbuurt, Sint Marten, Sonsbeekkwartier-zuid, Spoorhoek, Spijkerkwartier, Brugstraat e.o., Boulevardkwartier en de Van Verschuerwijk. Het voorstel houdt in dat alle parkeerplaatsen, dus…


De goede voornemens van de gemeente Arnhem

Terwijl burgemeester Krikke gisteravond in haar nieuwjaarstoespraak in de Eusebiuskerk vertelde dat de ‘pakkans van ettertjes’ toeneemt, werd in Malburgen een dertienjarige jongen opgepakt. Dat is nog eens de daad bij het woord voegen‚Ķ De tekst van de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Krikke is hier terug te lezen. Bronnen: De Gelderlander en Gemeente Arnhem