Politiek

Discussie over NHM leidt tot kamerdebat

Het is bijna een dagtaak om alle artikelen over het Nationaal Historisch Museum (NHM) bij te houden. Dagelijks vallen de (oud)-politici, historici en andere belanghebbenden over elkaar heen om zowel de locatie als de invulling van het museum ter discussie te stellen. Ook hier op Arnhem-Direct hebben we regelmatig geschreven en vooral gediscussieerd over de komst van het NHM naar…


Europees verkiezingsdebat in Dudok

Kees Crone stelde in zijn artikel over Euregio eind april al de vraag of Europo wel leeft binnen de Arnhemse stadsgrenzen. Ondertussen staan er op een aantal plaatsen borden voor de Verkiezingscampagneposters en worden de eerste posters geplakt. En morgenavond is café Dudok in Arnhem het decor van een Europees verkiezingsdebat. Kandidaten van verschillende politieke partijen gaan die avond met…


Arnhemse burgemeesters vragen om NHM op oorspronkelijke plaats

“Minister Plasterk moet vasthouden aan het oorspronkelijke plan voor het Nationaal Historisch Museum”, schrijven de oud-burgemeesters van Arnhem Job Drijber (1980-1989) en Paul Scholten (1989-2001) vandaag in NRC Handelsblad.. Zij wijzen op de nadelen van een locatie in de binnenstad, zoals de slechte bereikbaarheid en het ontbreken van parkeerruimte. De oorspronkelijke locatie, naast het Openluchtmuseum, kent die problemen niet, en…


Euregio: maakt onbekend onbemind?

Op 4 juni a.s. vinden er in Nederland Europese verkiezingen plaats. Alle 27 lidstaten van de EU doen mee. Ook Arnhemmers mogen op hun uitverkoren partij stemmen. De Europese verkiezingen staan meestal in het teken van nationale – lees hier: Nederlandse – onderwerpen. Om die reden gelden ze vaak als populariteitstest voor de zittende regering. In ons geval dus Den…


ChristenUnie Arnhem ziet NHM liever op Stadsblokken

De Arnhemse fractie van de ChristenUnie heeft een brief gestuurd naar Atzo Nico¬≠lai, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nationaal Historisch Museum (NHM). In die brief pleit de ChristenUnie ervoor om ook Stadsblokken te overwegen als locatie voor het NHM. Daar is veel meer ruimte voor het museum. En een keuze voor Stadsblokken voorkomt veel problemen met verkeer…


Selectiecommissie vraagt vijf architecten om visie op Kenniscluster

Uit een lijst van 40 architecten heeft de selectiecommissie voor de bouw van het Kenniscluster er vijf aangewezen, die een architectonische visie gaan ontwikkelen. De visies van de vijf architecten zullen half juni worden gepresenteerd. Eind juni draagt de commissie uit het vijftal een architect voor aan burgemeester en wethouders. Het Kenniscluster zal worden gebouwd in het Rijnbooggebied, tussen de…


Felle kritiek op verkeersnota Arnhem

zegt Kanaal 13 sinds gisteren in het nieuws. Na ruim 7 minuten Nijmegen gaat Kanaal 13 nieuws-TV over parkeren in Arnhem. Helaas had de cameraploeg geen tijd om te wachten tot het echt druk werd, want er was ook een afspraak om de wethouder te interviewen. Des te teleurstellender is het dat de wethouder bij nader inzien afzag van de…


Informatiemarkt aanpak Blv. Heuvelink – Johan de Wittlaan

Afgelopen week tijdens de raadcommissie VROM was de gemeenteraad nog lang niet enthousiast over het verkeersexperiment ‘Langzaam sneller’, voorheen aangeduid als ‘Largas’, op Boulevard Heuvelink en Johan de Wittlaan. ‘Langzaam sneller’ zou ervoor moeten zorgen dat er een betere verkeersdoorstroming komt op de Johan de Wittlaan en dat voetgangers en fietsers de straat makkelijker kunnen oversteken. De vrije busbaan verdwijnt…


Informatiebijeenkomst Havenkwartier

{ Op woensdag 22 april van 18.00 tot 19.30 uur vindt in het Stadsatelier een informatiebijeenkomst plaats over de stand van zaken rondom de planontwikkeling van het Havenkwartier. Het college van B&W heeft in februari besloten om vier onderzoeksvragen voor het Havenkwartier nader uit te werken. Deze onderzoeksvragen zijn: 1. Kan door het verminderen van het aantal vierkante meters voor…


Misleidende parkeernota

Onder de titel “Parkeren waar je wezen moet” heeft de gemeente een nieuw parkeerplan geïntroduceerd. Terwijl de huidige Parkeernota (Parkeernota 2003-2010) voor een groot deel nog niet is uitgevoerd, probeert de gemeente al enige tijd in Arnhem het Nijmeegse systeem van betaald parkeren te introduceren. “Parkeren waar je wezen moet, parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad” gaat dan ook…


Project Buiten Gewoon Beter Hoogkamp van start

De wijk Hoogkamp is één van de nieuwe Buiten Gewoon Beter wijken. Onder de naam Buiten Gewoon Beter brengt de gemeente Arnhem de kwaliteit van de openbare ruimte in onze stad op peil. De gemeente gaat wijk voor wijk zorgen voor minder zwerfvuil, onkruid en hondepoep, betere wegen, mooier straatmeubilair, enzovoort. In de Hoogkamp wordt het opknappen van de openbare…


Tweede Kamerlid bij CDA-fractie op bezoek vanwege Arnhems spoor

De Arnhemse CDA-fractie spreekt vandaag met Tweede Kamerlid Ger Koopmans over het plan rondom Sporen in Arnhem. De CDA-fractie maakt zich grote zorgen over het sporenplan, waar binnenkort over wordt besloten door minister Camiel Eurlings van Verkeer. Het CDA vreest dat er veel te weinig rekening wordt gehouden met de Arnhemse omwonenden. CDA-fractievoorzitter Ine van Burgsteden: “Er moet in Den…