Wijken

Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier spreekt in over Parkeernota Arnhem

¬¥s MIddags al op Arnhem Direct. WERKGROEP VERKEER SPIJKERKWARTIER SPREEKT IN OP 16 NOVEMBER 2009 OVER “PARKEREN WAAR JE WEZEN MOET”: DEZE PARKEERNOTA MOET DIRECT VAN TAFEL. ALLEEN DAN KUNNEN WIJ SAMEN WERKEN AAN EEN BETER PLAN Bewoners en ondernemers in de wijken rond het centrum hebben maar één wens. De nota “Parkeren waar je wezen moet” moet definitief van…


Portaal informeert bewoners en belangstellenden over Deltakwartier

{ Op zaterdag 7 november a.s. organiseert Portaal een bijeenkomst met de titel ‘Zicht op Deltakwartier’. Tijdens deze bijeenkomst, met een inloopkarakter, kunnen bewoners, belangstellenden en professionals kennis nemen van de plannen voor de nieuwe wijk. Daarbij worden zij ook van harte uitgenodigd om hun mening en ideeën te delen, zodat samen gewerkt kan worden aan een (nog) betere wijk….


Subsidieverzoek van 9 miljoen euro voor stimulering woningbouw

De gemeente Arnhem heeft voor een bedrag van bijna 9 miljoen euro een subsidieverzoek gedaan bij minister Van der Laan van Wonen Wijken en Integratie. De minister heeft een bedrag van 150 miljoen euro beschikbaar om de woningbouw in Nederland te stimuleren. De gemeente Arnhem heeft voor 26 woningbouwprojecten subsidie aangevraagd verdeeld over verschillende Arnhemse wijken. In totaal gaat het…


Gelderlander twijfelt aan motieven gemeente Arnhem

Arnhem wil in wijken rond het centrum betaald parke¬≠ren invoeren. De vraag is wie daar het meest bij ge¬≠baat is, de wijkbewoners of de gemeente zelf, schrijft Rob van der Velden op 5 november in de Gelderlander. Als schrijnend voorbeeld noemt hij de Verschuerwijk, waar het parkeerplan van de gemeente (de nota Parkeren waar je wezen moet) de problemen van…


Groen licht voor plannen Spijkerbroek

{ Op 4 januari 2006 zijn de ramen in het voormalige prostitutiegebied in het Spijkerkwartier in Arnhem definitief gesloten. In maart 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de start van het project herontwikkeling concentratiegebied/Thialf. Het project heeft de naam Spijkerbroek gekregen. In het project Spijkerbroek wil de gemeente samen met de bewoners van het Arnhemse Broek…


Arnhem klimt op lijst van aantrekkelijke grote steden

Onder de 50 grootste steden is Arnhem tien plaatsen geklommen op de lijst van gemeenten met een aantrekkelijk woon- en leef- en sociaal-economisch klimaat. Van een benedengemiddelde stad is Arnhem in enkele jaren tijd (2006-2009) een gemiddelde tot bovengemiddelde stad geworden. Naar deze positieve ontwikkeling van Arnhem verwijzen burgemeester en wethouders in hun weergave van de resultaten van vier jaar…


Permanente verbeteringen vragen lef en uithoudingsvermogen

Berry Kessels, Manager Wonen van Volkshuisvesting Arnhem schreef onderstaand opiniestuk dat in september in Binnenlands Bestuur verscheen. Schamper gelach klinkt de laatste tijd over de buurtbarbecue als middel om problemen van mensen in achterstandswijken aan te pakken. Tijd voor een tegengeluid: de buurtbarbecue werkt! Tenminste als het niet daartoe beperkt blijft. De buurtbarbecue staat voor mij voor ondersteuning van bewoners…


Opgebroken

“‘t Is vol in de straat.” zei ik. “Druk.” corrigeerde buurman W me. “Tja, alles ligt open.” We keken even naar ‘t voorbijkomende verkeer. “Ze parkeren hier ook allemaal.” Hij trok z’n hoofd met ‘n rukje naar achteren. “Ik heb de mijne al ‘n straat verderop moeten neerzetten.” “Zo.” zei ik onder de indruk. (Ik had namelijk wel es gehoord…


Lokaal ondernemerschap groeit

Het ondernemerschap in de aandachtswijken groeit stevig. Dat blijkt uit een onderzoek van EIM in opdracht van staatssecretaris Frank Heemskerk. ‘Economische groei in de aandachtswijken is belangrijk omdat het zorgt voor nieuwe banen en een nieuw toekomstperspectief. Ondernemingen stimuleren ook de leefbaarheid door investeringen in bedrijfspanden, voorzieningen en de omgeving,’ aldus Heemskerk. Volgens het onderzoek van EIM is de ondernemersquote…


Zorgboerderij De Kroon blij met Vogelaargeld

Iedereen wil graag in een fijne buurt wonen. Het ministerie van Wonen, Wijk en Integratie (WWI) heeft extra geld ter beschikking gesteld om de leefbaarheid in wijken te vergroten. Het bijzondere is dat de bewoners van de wijk zelf met ideeën kunnen komen voor de besteding van dit extra geld. Het idee is dat bewoners van de wijken zelf beslissen…


Feestelijke opening KunstWerkplaats Schuytgraaf

Vanaf vandaag is het creatieve hart van Schuytgraaf, de KunstWerkplaats, open voor het publiek. Waar in de toekomst de woningen van de velden 6 en 11 van Schuytgraaf gaan verrijzen, wordt nu al gewerkt, ontworpen, gespeeld en gemusiceerd door bewoners en atelierhuurders van de KunstWerkplaats Schuytgraaf. Vanmiddag is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen. KunstWerkplaats Schuytgraaf heeft ateliers,…


Blad in de stad

Vanaf deze week staan er weer bladkorven verspreid in de stad. Het is een extra voorziening, omdat de GFT-container in de herfstperiode vaak te klein is voor al het bladafval. In de bladkorven kun je de bladeren direct kwijt. Je hoeft hierdoor niet meer te wachten op het legen van de groene container. Gemeente Arnhem plaatst de bladkorven op verschillende…