College vraagt meer tijd om ‘betalen per vuilniszak’ in te voeren

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om de invoering van ‘diftar’ uit te stellen. Diftar is een vorm van afvalstoffenheffing waarbij huishoudens betalen voor de hoeveelheid restafval die ze produceren. In de praktijk komt het erop neer dat mensen betalen per keer dat ze een vuilniszak met restafval in een ondergrondse afvalcontainer stoppen. Het plan om deze vorm van afvalstoffenheffing per 1 januari 2019 in te voeren vindt het college niet langer realistisch. Daarom stelt ze de gemeenteraad voor om de invoering van diftar uit te stellen.

In mei van dit jaar schreef het college reeds dat de invoering van diftar per 1 januari 2019 spannend zou worden. Aan de voorwaarden die de gemeenteraad heeft meegegeven om deze nieuwe vorm van afvalstoffenheffing in te voeren kan volgens het college niet worden voldaan. Zo is een passend alternatief voor het inzamelen voor GFT-afval voor mensen in de hoogbouw niet op 1 januari overal beschikbaar. Ook de mogelijkheid om ‘anoniem’ (bijvoorbeeld met een prepaidpas) restafval te kunnen aanbieden is met het huidige systeem niet eenvoudig te realiseren.

Zorgvuldigheid voor snelheid
Verantwoordelijk wethouder Cathelijne Bouwkamp stelt: “Ik blijf voorstander van een systeem waarbij mensen die hun afval goed scheiden en daardoor weinig restafval produceren daar ook financieel voor worden beloond. Omdat er nog teveel risico’s kleven aan een zorgvuldige invoering van diftar willen we meer tijd nemen. Zorgvuldigheid gaat hier voor snelheid.”

Omgekeerd inzamelen
In heel Arnhem, met uitzondering van de binnenstad, wordt sinds kort het afval gescheiden via het principe omgekeerd inzamelen. Dat wil zeggen dat herbruikbaar afval (papier, GFT – groente, fruit en tuinafval, en PMD – plastic, metalen en drankkartons-) gratis wordt opgehaald of kan worden weggebracht. Het restafval kunnen mensen kwijt bij ondergrondse containers bij hen in de buurt.

Reacties