Het proces dat tot het voortijdig einde van de Gele Kubus leidde: ‘Eigenlijk stinkt het aan alle kanten’

Afgelopen week vond er op verzoek van Arnhem Centraal een interpellatiedebat plaats met verantwoordelijk wethouder Hans de Vroome (D66) over de aanpak en ontwikkelingen rondom de Gele Kubus op het Arnhemse Gele Rijders Plein. De wethouder kondigde al vroeg in het debat aan dat hij het experiment als mislukt beschouwt en het college voornemens is voortijdig de stekker uit het project te trekken. De Kubus heeft inmiddels al rond de twee ton gemeenschapsgeld gekost. Extra kosten om het project voort te kunnen zetten wil de wethouder niet langer voor zijn rekening nemen.

Door Huibert Veth

Arnhem Centraal schrijft in zijn interpellatieverzoek “Naar aanleiding van een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn een aantal eerder gedane beweringen, tijdens mondelinge en schriftelijke vragen namens Arnhem Centraal, door de ontvangen stukken uit het Wob-verzoek juist bevestigd. De wethouder is om een reactie gevraagd, maar die liet verklaren ‘het beeld niet te herkennen’.”

“Dit heeft RTV Arnhem doen besluiten om de perikelen d.m.v. drie artikelen openbaar te maken. Zowel de betrokken organisaties (architectenbureau Studio RAP, verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van de Gele Kubus, en evenementenbedrijf Crazy Coasters) als de wethouder zijn benaderd voor een reactie. De genoemde organisaties hebben de beweringen juist bevestigd. Er heeft dus hoor- en wederhoor plaatsgevonden.”

“Naast de perikelen omtrent het niet-leveren wat was afgesproken, was er ook sprake van betalingen door de gemeente van zaken die eigenlijk door de ondernemer zouden moeten worden betaald. Dit lijkt ongeoorloofde subsidiering.”

‘Evenementenorganisatie komt financiële verplichtingen niet na’

De wethouder geeft aan dat Studio RAP achteraf onvoldoende ervaring had in de uitvoering van het project. De Vroome: “Crazy Coasters heeft, mede door de vertraging van de bouw, veel tijd nodig gehad om tot een programmering te komen. Ik ben zelf bij een evenement geweest, hier bleek weinig animo voor te zijn. Ook komt de evenementenorganisatie zijn financiële verplichtingen richting de gemeente niet na.” Toch blijft de wethouder volhouden dat zijn bewering juist is dat er geen geschil was. “Ik heb thuis ook wel eens discussies maar ben toch al 30 jaar gelukkig getrouwd.”

‘Geen wedstrijdje interpretatie van jurisprudentie’

Het betoog van fractievoorzitter Guus van der Laak (Arnhem Centraal) dat er nogal wat schortte aan de vergunningverleningen van de evenementen in de Gele Kubus en de mogelijkheid voor burgers om hier tijdig bezwaar tegen in te dienen worden door burgemeester Marcouch ontkend. Van der Laak verwijst naar uitspraken van de Raad van State maar Marcouch wil er ‘geen wedstrijdje interpretatie van jurisprudentie’ van maken. Indiener van het Wob-verzoek Bram Derix laat weten met een advocaat in gesprek te zijn om dit juridisch bij de rechter te laten toetsen.

‘Op zijn minst rommelig en niet fraai aangepakt’

Verschillende raadsfracties tonen hun ongenoegen over het proces rondom de Kubus. Talip Aydemir (Denk/Verenigd Arnhem): “Eigenlijk stinkt het aan alle kanten.” Mark Coenders (GroenLinks): “De situatie is op zijn minst rommelig en niet fraai aangepakt.” De PvdA laat weten met verbazing naar alle ontwikkelingen te hebben gekeken. Gerrie Elfrink (SP) betoogt zelfs dat het experiment feitelijk nooit heeft plaatsgevonden: “Alle reageerbuisjes door elkaar gooien is nog geen experiment.”

Leendert Combee (VVD) constateert dat de wethouder op 19 december nog heel positief was: “Maar toen u onder de kerstboom vandaan kroop, was het ineens anders.” De Vroome geeft aan dat dit voor hem een proces geweest is dat uiteindelijk tot andere inzichten heeft geleid. Hij verwacht rond mei met een evaluatie te komen.

Lees hier de drie artikelen van RTV Arnhem die mede aanleiding waren voor het debat:
‘Politieke druk heeft prijs Gele Kubus opgedreven’
Gemeente betaalt fors bedrag voor nog niet geleverde website Kubus
‘Geen transparantie gemeente over Gele Kubus’

Zie ook de interviews van Huibert Veth en cameraman Pieter Pluijgers met fractievoorzitter Guus van der Laak (Arnhem Centraal) en wethouder Hans de Vroome (D66) na afloop van de raadsvergadering:

Bron: RTV Arnhem

Reacties