Referendum over diftar een stap dichterbij

ARNHEM – De kans dat Arnhem een referendum krijgt over diftar is weer een stap dichterbij gekomen. Een grote meerderheid van de gemeenteraad besloot gisteravond een inleidend verzoek van de SP voor het houden van een referendum goed te keuren.

De partij heeft nu zes weken de tijd om 3.000 inwoners van Arnhem zo ver te krijgen dat zij op het stadhuis hun handtekening zetten onder een definitieve referendumaanvraag. Wanneer dit lukt komt er een referendum over diftar in Arnhem. Dat zal dan gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar gehouden worden.

De SP wil dat de gemeente terugkeert naar de oude situatie, waarbij de containers te openen zijn zonder afvalpas en inwoners van Arnhem jaarlijks een vast tarief betalen voor hun afval via de afvalstoffenheffing. Via een referendum wil de partij dit afdwingen.

De gemeenteraad is in ruime meerderheid voorstander van diftar. Diftar is voor huishoudens in Arnhem goedkoper dan het oude systeem. Bovendien leidt diftar tot het verkleinen van de hoeveelheid restafval. Zonder diftar heeft een gemiddeld huishouden in Arnhem 240 kilo restafval. Met diftar is dat ongeveer 100 kilo.

De SP had afgelopen weken ruim duizend handtekeningen ingezameld voor een inleidend verzoek. Die werden afgelopen maandag ingeleverd. Dat was weliswaar drie dagen later dan in de referendumverordening was toegestaan, maar zowel de griffie als burgemeester Marcouch benadrukten tijdens de raadsvergadering dat dit geen belemmering mocht zijn om het inleidende verzoek goed te keuren.
De SP liet bovendien weten dat zij de inleverdatum vooraf met de griffie had afgestemd.

Uiteindelijk stemde alleen de VVD tegen het verzoek om een referendum te houden. Dat was uit principe. De VVD is tegenstander van referenda.

De geschiedenis herhaalt zich
De gang van zaken rondom een mogelijk referendum over diftar resoneert sterk met het vorige referendum dat in Arnhem gehouden werd. De geschiedenis herhaalt zich, maar: als de boeggolf van een schip. Wel hetzelfde, niet gelijk.

In 2016 stemde Arnhem over de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk. GroenLinks was toen de partij die dat, samen met anderen, afdwong. De SP was destijds als collegepartij betrokken bij de rol van de gemeente. Nu is GroenLinks de grootste collegepartij met Cathelijne Bouwkamp die als wethouder verantwoordelijk is voor diftar. Vanuit de oppositie is (een veel kleinere) SP de initiatiefnemer van een referendum.

Er was in 2016 veel kritiek op de rol van de gemeente bij het referendum. Zo was afgesproken dat het college van B&W zich afzijdig zou houden in de campagne, maar in praktijk werd door veel wethouders, SP-wethouder Elfrink voorop, actief campagne gevoerd om vóór te stemmen.

De initiatiefnemers in 2016 wilden dat de benodigde 3.0000 handtekeningen ook digitaal gezet konden worden, maar dat was volgens de gemeente niet mogelijk.

De rollen zijn in 2020 omgedraaid. Gisteravond was het de SP die van het college van B&W wilde weten of zij zich bij een eventueel diftar-referendum wel neutraal gaat opstellen. De SP wil ook weten of het digitaal zetten van een handtekening inmiddels mogelijk is.

Burgemeester Marcouch antwoordde namens het college van B&W dat hij via een brief deze vragen op korte termijn zal beantwoorden.

Bijzondere positie
De SP heeft zachtgezegd een bijzondere positie in het debat over diftar.
Een meerderheid van de gemeenteraad besloot in maart 2017 tot het invoeren van diftar. Gerrie Elfrink steunde als wethouder de invoering van diftar, vaak in felle bewoordingen in het debat met tegenstanders.

Net als nu was een deel van de gemeenteraad destijds mordicus tegen de invoering van betalen per vuilniszak restafval. De SP stemde in 2017 echter vóór invoering van diftar. Zonder de acht stemmen van de toenmalige SP-fractie, was er geen meerderheid voor diftar geweest in de gemeenteraad.

Post scriptum:
De SP beweert op Twitter dat dit artikel onjuist is en dat zij nooit vóór diftar gestemd heeft. Daarom hieronder de stemmingsuitslag van 27 maart 2017 van het raadsvoorstel “Invoering van diftar”.

Reacties