Coehoorn Centraal

College positief over toekomst Coehoorn Centraal

De gemeente heeft initiatiefnemers van Coehoorn Centraal, Peter Groot en Paul de Bruijn, laten weten de ontwikkelingen in Coehoorn als positief voor de wijk en de stad te beschouwen. Het college van B&W bereidt een brief voor aan de gemeenteraad waarin zij zal aangeven hoe zij de toekomst ziet. Coehoorn Centraal en de gemeente Arnhem zijn sinds september in gesprek…


Blijft ‘Coehoorn Centraal’ magneet voor creatief Arnhem?

Op donderdag 27 juni 2013 overhandigde wethouder Gerrie Elfrink de sleutels van het pand Coehoornstraat 33-35 aan Paul de Bruijn en Peter Groot, de initiatiefnemers van Coehoorn Centraal. Dat experiment kon van start gaan na het aannemen van de motie “Creatieve wijk Coehoorn” op 25 maart 2013 door de raad. De bedoeling van de gemeenteraad was om Coehoorn vooruitlopend op…