Hans Koetsier

De kunst bij het oude Girokantoor

Een jaar geleden waren er tijdens de sloop van het voormalige GIRO kantoor aan de Velperweg ineens drie van de vier kunstwerken meegenomen in de sloopwerkzaamheden van kunstenaar Hans Koetsier uit 1978. Dat zorgde voor commotie in de stad, bij…