Van Angeren naar Arnhem: werfkraan voor de Stadsblokkenwerf

Het is altijd een wens van de Stadsblokkenwerf geweest om een grote Werfkraan terug te plaatsen op het voormalige ASM-terrein. Met een Werfkraan wordt het industrieel erfgoed weer zichtbaar gemaakt. Een mooie herinnering aan de ooit grootste werkgever van de stad: de Arnhemse Scheepsbouw Maatschappij. Daarnaast kan de kraan natuurlijk ingezet voor scheepsreparaties op de werf.

Restauratie

Daarom is jaren geleden, door enkele van onze initiatiefnemers, een mooie oude Werfkraan in Angeren aangekocht. Deze kraan moet nu gedemonteerd, vervoerd en weer opgebouwd worden in Arnhem. Dat klinkt eenvoudig, maar het gaat om 50 ton staal met grote afmetingen. De kraan is 25 meter hoog en heeft een giek van 38 meter lang. Vervoer over de weg is geen optie vanwege het gewicht en de afmetingen van de onderdelen.

De restauratie van een oude kraan is dan ook een project dat goed past bij de historisch werf. En aanstaande dinsdag is het zo ver: het eerste deel van het transport van de 25 meter hoge werfkraan van de Stadsblokkenwerf.

Kostbaar vervoer

Het vervoer van de kraan moet over water. En voor het demonteren, vervoeren en lossen van de kraanonderdelen, moeten we beroep doen op gespecialiseerde bedrijven. De bedoeling is dat de werfkraan op een dekschuit met een sleepboot naar de ASM-haven wordt gevaren. De giek wordt op het terrein gelegd. De mast van de kraan wordt meteen op zijn toekomstige plaats gezet. Een dure aangelegenheid waarvoor we extra middelen nodig hebben.

De stichting Stadsblokkenwerf heeft tot doel

Oprichten en in stand houden van een scheepswerf zonder winstoogmerk met toebehoren voor schepen met een historisch karakter in Arnhem op de fundamenten van de voormalige Arnhemsche Scheepsbouw Maatschappij (ASM).

Als de kraan eenmaal op ons terrein staat, start de restauratie en conservering van de kraan door vrijwilligers van de Stadsblokkenwerf. In een tweede fase wordt de kraan weer operationeel gemaakt. Extra handjes zijn ook altijd welkom.

Je kunt ook een financiële bijdrage leveren:
Stichting Stadsblokkenwerf,
NL08ABNA0461492563 onder vermelding “Bijdrage Werfkraan”
De Stadsblokkenwerf is een culturele ANBI, je gift is aftrekbaar van de belasting.

Voorbereidingen

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het voorbereidende werk om het transport mogelijk te maken. Losse onderdelen en kabels werden verwijderd en alle verbindende bouten werden vervangen door nieuwe, zodat deze op het moment suprême snel losgedraaid kunnen worden.

Dinsdag, 7 mei, om plusminus 09:00 uur zal de giek van de mast gehesen worden.

Dit kan uiteraard gevolgd worden vanaf scheepswerf Peters in Angeren. Voor de pers bestaat ook de mogelijkheid het spektakel vanaf het water te volgen aan boord van ons pontje, de ASM1. De ASM1 vertrekt om 08:00 uur vanaf de Rijnkade. Wie een beetje kleuterwerk niet schuwt kan ook om 09:00 uur bij Peters in Angeren opstappen.

Reacties