Verkiezingsdebat Lokaal FNV en Stichting Arnhemse Ouderen

ARNHEM – Op zaterdagavond vond er in Arnhem een groot verkiezingsdebat plaats georganiseerd door Lokaal FNV en Stichting Arnhemse Ouderen. Naast ongeveer 60 belangstellenden waren er met name Arnhemse politici, waaronder een enkele kandidaat voor de Tweede Kamer-verkiezingen, naar het debat gekomen.

Uiteraard kwamen er veel debat-thema’s aan de orde die tot het werkgebied van vakbond FNV en de Stichting Arnhemse Ouderen behoren. Zo werd er uitgebreid gedebatteerd over gelijk loon voor gelijk werk, meer geld voor onderwijs en armoedebestrijding, basisinkomen, de AOW-uitkering weer naar 65 jaar, kosten voor chronisch zieken en gehandicapten en goede zorg is een recht.

Dat zijn voornamelijk bovenlokale thema’s, die soms echter ook wel in Arnhem een rol spelen. Zoals bijvoorbeeld de problemen met de daklozenopvang. Suzan Kemperman (D66) vond dat dit niet aan de gemeente Arnhem is te wijten, maar aan de regels op GGZ-gebied: ‘Het moet beter in Arnhem’, als het om daklozenopvang gaat.

Daarnaast werd aangehaald dat D66 en de PvdA anoniem solliciteren hebben voorgesteld om discriminatie op de arbeidsmarkt te voorkomen. Op het gebied van zorg kwam het probleem aan de orde van de hoge rente die Arnhemmers met schuldenproblematiek bij de Kredietbank moeten betalen. Arnhem Direct schreef daar in januari nog het volgende artikel over: Wethouder Elfrink (SP) weigert rentepercentage kredietbank te verlagen.

De enige echt Arnhemse debatstelling ‘Arnhem kent geen tegenprestatie, maar ook geen toetsing voor verdringing’ werd helaas niet aan de orde gesteld tijdens het debat.

Bij het debat waren de volgende Arnhemse politici aanwezig: Suzan Kemperman (D66), Mieke Hegge (Partij voor de Dieren), Daniel Becker (Christen Unie), Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks), Jan Hutten (CDA) en Paulien Lunter (SP). Verder waren 50 Plus (Rob de Brouwer), de SGP (Hans van ’t Land) en de PvdA (William Moorlag) vertegenwoordigd.

Dagvoorzitter Dick van Aalten sloot de debatmiddag af met de volgende persoonlijke opmerking: “Ga stemmen, alles is oké, behalve PVV”. De PVV was ook voor het verkiezingsdebat uitgenodigd, maar heeft daarop niets laten horen. Bij de VVD kon er geen vertegenwoordiger worden gevonden die bij het debat aanwezig kon zijn.

Lokaal FNV en Stichting Arnhemse Ouderen hebben zich voorgenomen om volgend jaar een soortgelijk debat te organiseren in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen.

Lokaal FNV zet zich in voor vakbondswerk op lokaal niveau en de Stichting Arnhemse Ouderen voor het welzijn en welbevinden van ouderen. Het is de opvolger van de door de gemeente opgeheven Seniorenraad.

Reacties

Geef een reactie on "Verkiezingsdebat Lokaal FNV en Stichting Arnhemse Ouderen"

Geef een reactie

Je mailadres wordt niet gepubliceerd.


*