VIDEO: gemeenteraad Arnhem worstelt met nieuwe manier van vergaderen

ARNHEM – De fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Arnhem vergaderden op woensdag 1 april voor het eerst digitaal. Via een videoverbinding werd met elkaar besproken op welke manier de stad de komende tijd het beste bestuurd kan worden.

In verband met de richtlijnen van het RIVM worstelen alle gemeenten in Nederland op dit moment met de vraag hoe er tijdens de coronacrisis het beste vergaderd kan worden.

Er wordt op dit moment gewerkt aan een noodwet die ervoor moet zorgen dat de democratische besluitvorming ook de komende maanden gewaarborgd blijft. In aanloop naar die noodwet hielden de fractievoorzitters in Arnhem vandaag een videovergadering.

Alle fractievoorzitters lieten daarin weten dat zij graag goed geïnformeerd willen worden. Voorgesteld werd om wekelijks schriftelijk door het college van B&W informatie te ontvangen over de ontwikkelingen.

Bij alle fracties heerst het besef dat we in een uitzonderlijke situatie zitten.
Burgemeester Marcouch: “Ik denk dat het belangrijk is om ons te realiseren dat we in een ongekende gecompliceerde crisis zitten. Onze ambtenaren zijn met die crisis bezig. Veel ambtenaren hebben hun normale werk laten vallen om te werken aan zaken die acuut zijn en die te maken hebben met de crisis.”

Marcouch gaf aan dat de lokale politiek op onontgonnen terrein zit.
“De crisis duurt nu twee weken, maar voor mij voelt het als twee jaar. Ik denk ook voor heel veel mensen in de stad. Heel veel van wat we doen is ook uitvinden. We weten niet goed van te voren hoe de wereld eruit gaat zien.”

Om toch de stad op een goede manier bestuurbaar te houden, wordt daarom gezocht naar nieuwe manieren.

Uitstellen
De gemeente Arnhem kiest voor een combinatie van vier mogelijkheden. Besluiten die niet dringend zijn, worden zoveel mogelijk uitgesteld tot het moment dat reguliere vergaderingen weer plaats kunnen vinden.
Leendert Combée (VVD) stelde voor om bijvoorbeeld begin juni een marathonvergadering te houden van 10 uur ’s ochtends tot 10 uur ’s avonds om alle besluiten die dan zijn blijven liggen aan de orde te stellen.

De agendacommissie van de gemeenteraad gaat komende tijd kijken welke onderwerpen zich lenen voor uitstel.

Schriftelijk
Lang niet alle besluitvorming kan echter zo lang wachten. Gerrie Elfrink (SP) wees bijvoorbeeld op de jaarrekening van de gemeente. De gemeente Arnhem heeft de wettelijke verplichting om de jaarrekening binnenkort vast te stellen.

Volgens Elfrink kan veel debat over de jaarrekening vooraf al schriftelijk worden afgedaan. Fracties kunnen schriftelijk vragen indienen, die door het college van B&W vervolgens ook schriftelijk beantwoord kunnen worden.
Ditzelfde geldt voor veel andere onderwerpen die oorspronkelijk voor de komende maanden op de agenda stonden.

Fysiek vergaderen
Schriftelijke informatie uitwisselen is echter iets anders dan een debat tussen de verschillende politieke partijen en besluitvorming. Daarvoor zijn fysieke vergaderingen in de raadszaal noodzakelijk.

Wanneer en op welke manier dat de komende tijd vorm moet gaan krijgen is echter nog niet duidelijk. Komende tijd wil de gemeente kijken hoe dit in praktijk gebracht wordt.

Digitaal overleg
Daarnaast is tijdens de vergadering van vanochtend tussen de fractievoorzitters afgesproken dat er digitaal overleg met elkaar gevoerd wordt wanneer dit noodzakelijk is.

Een voorstel van Nico Wiggers (Ouderenpartij) om iedere week op woensdagochtend digitaal te overleggen kon op weinig bijval rekenen. Afgesproken werd om dit overleg te voeren op het moment dat dit nodig is.

“Ben ik te horen?”
Ondertussen verliep de digitale vergadering van de fractievoorzitters met alle problemen waar heel Nederland op dit moment mee te maken heeft. Microfoons die dienst weigeren en onwennigheid kwamen regelmatig terug.

Hieronder een kleine compilatie van de communicatieproblemen tijdens de vergadering van vanochtend.

Reacties