Vragen over besteding 1 miljoen uit klimaatfonds om armoede te bestrijden

ARNHEM – Het college van B&W is van plan om 1 miljoen euro uit het klimaatfonds te gebruiken om armoede te bestrijden. Het plan leidt tot gefronste wenkbrauwen bij de VVD. De partij heeft vragen gesteld.

Zo op het oog lijkt het een vreemd voornemen om geld dat bedoeld is voor het nemen van klimaatmaatregelen te gebruiken om armoede te bestrijden. Maar de gemeente heeft daar goede redenen voor.

Het geld wordt gebruikt om huishoudens die het niet breed hebben te helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. De gemeente wil de komende jaren 2.500 huishoudens bezoeken, samen met een energiecoach.

“Die geven inzicht in het energieverbruik en helpen je om energie te besparen”, aldus een woordvoerder van de gemeente Arnhem. “De verwachting is dat op die manier jaarlijks 1,8 kiloton CO2 bespaard kan worden.”

De VVD heeft echter vragen gesteld over de kwestie.
“Het klimaatfonds is niet bedoeld om armoede tegen te gaan”, vindt de partij. “Het klimaatfonds wil ambities op het gebied van de energietransitie realiseren voor alle Arnhemmers.”
De VVD vindt dat het geld dat nu uit het klimaatfonds gehaald wordt, uit het armoedebudget moet komen. Dat is daarvoor bedoeld, stelt de VVD.

De VVD maakt zich ook zorgen over de manier waarop het voorstel wordt doorgevoerd. Er is afgesproken dat er goedkeuring van de gemeenteraad nodig is voor investeringen uit het klimaatfonds boven de 500.000 euro. Er staat weliswaar een raadsvoorstel op de agenda, maar dat wordt waarschijnlijk pas in 2021 behandeld.

“Kan het college toezeggen dat het geen onomkeerbare afspraken maakt over deze investering uit het klimaatfonds, voordat we hier als raad toestemming voor hebben gegeven”, wil de VVD weten.

Reacties