Zes weken de tijd om handtekeningen in te zamelen voor diftar-referendum

(Foto: Martijn van Butselaar.)

Komt er een referendum over diftar of niet? Dat is afhankelijk van de vraag of er voldoende handtekeningen worden ingezameld om een referendum over het inzamelen van afval af te dwingen. In totaal zijn er 3.000 handtekeningen nodig. Vanaf zondag 11 oktober is het mogelijk om een handtekening te zetten.

De SP nam afgelopen maand het initiatief om een referendum over diftar te organiseren. De partij verzamelde ruim 1.100 handtekeningen voor een inleidend verzoek. Omdat dit hoger was dan de vereiste 750 handtekeningen, krijgt de SP nu zes weken de tijd voor een definitieve referendumaanvraag.

Voor dinsdag 24 november 2020 moeten meer dan 3.000 handtekeningen van inwoners van Arnhem binnen zijn bij de gemeente. Inwoners die graag een referendum over diftar willen, moeten daarvoor naar het stadhuis of naar Loket Zuid. Het is ook mogelijk om digitaal een handtekening te zetten. Daarvoor moet ingelogd worden met DidiD op de website van de gemeente Arnhem.

Wanneer er op dinsdag 24 november voldoende geldige ondersteuningsverklaringen binnen zijn bij de gemeente Arnhem, komt er een referendum over diftar. Dit zal dan tegelijkertijd met de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 17 maart 2021 plaatsvinden.
Wanneer er de komende zes weken minder dan 3.000 handtekeningen worden verzameld, komt er geen referendum over diftar.

Twee eerdere referenda
Arnhem kende twee keer eerder een lokaal referendum. In 2013 werd gestemd over het Kunstencluster. 85,4 procent van de kiezers stemde destijds tegen, maar omdat de toenmalige kiesdrempel van dertig procent niet gehaald werd, was het referendum ongeldig. Uiteindelijk is het Kunstencluster er nooit gekomen.

In 2016 vond het laatste referendum in Arnhem plaats. Bij het referendum over de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk stemde bijna tweederde van de kiezers voor de plannen. De uitslag werd door een ruime meerderheid van de gemeenteraad overgenomen.

Het is nog onbekend wat de rol is van de gemeente Arnhem bij een eventueel referendum over diftar. Bij het referendum over Stadsblokken-Meinerswijk was er veel kritiek op de rol van de gemeente. Officieel probeerde de gemeente Arnhem zich afzijdig te houden, maar in praktijk werd door ambtenaren en wethouders, SP-wethouder Elfrink voorop, actief campagne gevoerd om vóór te stemmen.

Diezelfde Elfrink is nu als lid van de oppositie benauwd dat het huidige college van B&W op dezelfde manier te werk gaat als hijzelf een paar jaar geleden. In de gemeenteraad vroeg Elfrink vorige week aan burgemeester Marcouch of het college van B&W zich dit keer wel neutraal gaat opstellen.
Marcouch beloofde die vraag binnenkort via een brief te beantwoorden.

Bijzondere positie
De SP heeft zachtgezegd een bijzondere positie in het debat over diftar.
Een meerderheid van de gemeenteraad besloot in maart 2017 tot het invoeren van diftar. Gerrie Elfrink steunde als wethouder de invoering van diftar, vaak in felle bewoordingen in het debat met tegenstanders.

Net als nu was een deel van de gemeenteraad destijds mordicus tegen de invoering van betalen per vuilniszak restafval. De SP stemde in 2017 echter vóór invoering van diftar. Zonder de acht stemmen van de toenmalige SP-fractie, was er geen meerderheid voor diftar geweest in de gemeenteraad.

Reacties