Redactiestatuut

1. Algemeen
2. Missie en visie
3. Bloggers
4. Reageren
5. Redactie
6. Commercie
7. Privacybeleid
8. AD4A
9. Tot slot

1. Algemeen

Arnhem Direct is een ‘hyperlokaal’ nieuwsplatform. Iedereen kan bijdragen aan Arnhem Direct door een artikel te plaatsen of door te reageren op een geplaatst artikel.

De meeste artikelen op Arnhem Direct worden geplaatst door de redactie. Diversiteit en het bereiken van zoveel mogelijk Arnhemmers staan daarbij voorop.

Met ongeveer 400 lezers per dag op de website (peildatum januari 2021) is Arnhem Direct een aanvulling op het reguliere nieuws.

2. Missie en visie

Arnhem Direct heeft de ambitie om komende jaren verder uit te groeien. De traditionele journalistieke platforms hebben hun langste tijd gehad.

Steeds meer mensen zijn voor hun informatiebehoefte afhankelijk van berichtgeving op internet.

Arnhem Direct wil die behoefte vullen, met informatie die zich onderscheidt van andere internetbronnen door persoonlijke betrokkenheid en eigen meningen. Hoewel Arnhem Direct in principe geen enkel onderwerp schuwt, ligt de nadruk bij de berichtgeving op Klarendal, milieu, cultuur, burgerparticipatie en wijkgericht werken.

De nadruk van Arnhem Direct voor de komende jaren ligt op het vergroten van haar bereik en het versterken van haar positie.

3. Bloggers

De artikelen op Arnhem Direct worden aangestuurd door een vaste redactie, aangestuurd door Chris Zeevenhooven,  aangevuld met bijdragen van een paar externe bloggers. Zij kunnen zich inschrijven via de website. Daarmee onderschrijven zij dit redactiestatuut en kunnen ze bloggen over de dingen die ze op de website willen melden.

Voor een bericht op Arnhem Direct gelden de volgens spelregels:

Structuur
– Bondig en duidelijk formuleren in normaal Nederlands;
– Informatie die niet ter zake doet, achterwege laten;
– Feiten moeten kloppen;
– Meningen moeten onderbouwd worden.

Opstelling
– Over personen wordt alleen met respect geschreven, blogs zijn fair en fatsoenlijk;
– De privacy van anderen wordt gerespecteerd.

Onderwerpen
– Uitsluitend onderwerpen die rechtstreeks met Arnhem te maken hebben en die veel Arnhemmers kunnen interesseren;
– Artikelen hebben geen commercieel karakter. Advertorials en andere commerciële uitingen worden alleen na overleg met de redactie en tegen betaling geplaatst.

Twijfel
Bij twijfel over (de inhoud of strekking van) een bericht of onderwerp dient de redactie benaderd te worden via redactie@arnhem-direct.nl. De redactie kan een bijdrage zowel voor als na publicatie weigeren.


4. Reageren

Iedereen heeft op Arnhem Direct de mogelijkheid om te reageren. Daarvoor is het noodzakelijk ingelogd te zijn met een Facebook-account. Voor reacties gelden de volgende spelregels:

– Reacties in correct Nederlands;
– Standpunten moeten onderbouwd en uitgelegd worden;
– Iedere reactie heeft betrekking op het artikel waarop gereageerd wordt.

Escalatie van discussies proberen we te voorkomen. Om die reden bepaalt de redactie van Arnhem Direct uiteindelijk welke reacties wel en niet geplaatst worden.

Er wordt op Arnhem Direct soepel gemodereerd. In het kort komt het er op neer dat in principe alleen reacties van de volgende aard verwijderd worden:

– Spam;
– Commercieel;
– Disrespect;
– Off-topic;
– Persoonlijke aanvallen;
– Trolling.

Bij herhaalde overtreding van deze spelregels wordt de toegang tot Arnhem Direct ontzegd.

5. Redactie

De redactie van Arnhem Direct valt onder verantwoordelijkgheid van Zefanja Hoogers. De redactie legt verantwoording af aan het bestuur van Arnhem Direct, dat bestaat uit Chris Zeevenhooven.

6. Commercie

Het is mogelijk om te adverteren op Arnhem Direct. Ook het plaatsen van advertorials op de website behoort tot de mogelijkheden. Informeer naar de tarieven via redactie@arnhem-direct.nl.

Bij betaalde artikelen wordt dit altijd via de melding “(adv)” in de titel van het artikel aangegeven.

7. Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van al onze bezoekers. Wij stellen uw persoonlijke gegevens zoals uw mailadres niet ter beschikking aan derden.

Wij meten bezoeken aan onze website om de effectiviteit daarvan te kunnen vergroten. De meetgegevens kunnen persoonsgegevens bevatten. Hierbij gaat het met name om IP-adressen en cookies.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven.

Hoewel de informatie op deze website met grote zorg wordt verzameld, sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op onze website. Ook het niet kunnen raadplegen van de website door wat voor reden valt hieronder.

8. AD4A

Arnhem Direct is eigendom van Marco Derksen en wordt beheerd door Productiehuis AD4A (Coöperatieve Vereniging Arnhem Direct for Arnhem) onder aansturing van het bestuur.

9. Tot slot

Door gebruik te maken van Arnhem Direct, onderschrijft u de spelregels zoals deze in dit redactiestatuut zijn vastgelegd.

Dit redactiestatuut is voor het laatst gewijzigd op 11 februari 2021.