Redactiestatuut

1. Algemeen
2. Missie en visie
3. Verhalenvertellers
4. Redactie
5. Commercie
6. Privacybeleid
7. Eigendom
8. Tot slot

1. Algemeen

Arnhem Direct is een regionaal nieuwsplatform. Iedereen kan bijdragen aan Arnhem Direct door een artikel te plaatsen. De meeste artikelen op Arnhem Direct worden geplaatst door de redactie.

Met honderden lezers per dag op de website (peildatum januari 2021) is Arnhem Direct een aanvulling op het reguliere nieuws. Daarnaast worden de artikelen ook gelezen via Twitter en Facebook. Op het laatste forum worden ook reacties geplaatst.

2. Missie en visie

Arnhem Direct heeft de ambitie om een bijdrage te leveren aan de informatie voorziening in de stad Arnhem en ommelanden met interessante en informatieve verhalen. Steeds meer mensen zijn voor hun informatiebehoefte afhankelijk van berichtgeving op internet. Arnhem Direct wil die behoefte vullen met informatie over de stad maar ook over de wijken.

De nadruk van Arnhem Direct voor de komende jaren ligt op het vergroten van haar bereik en het versterken van haar positie.

3. Verhalenvertellers

De artikelen op Arnhem Direct worden aangestuurd door een vast team aangevuld met bijdragen van een  correspondenten uit wijken en mensen die verhalen schrijven.

Voor een bericht op Arnhem Direct gelden de volgens spelregels:

Structuur
– Bondig en duidelijk formuleren in normaal Nederlands;
– Informatie die niet ter zake doet, achterwege laten;
– Feiten moeten kloppen;
– Meningen moeten onderbouwd worden.

Opstelling
– Over personen wordt met respect geschreven;
– De privacy van anderen wordt gerespecteerd.

Onderwerpen
– Onderwerpen die  met Arnhem en omgeving te maken hebben
– Artikelen hebben geen commercieel karakter. Advertorials en andere commerciële uitingen worden alleen na overleg met de redactie en tegen betaling geplaatst

Twijfel
Bij twijfel over (de inhoud of strekking van) een bericht of onderwerp dient de redactie benaderd te worden via redactie@arnhem-direct.nl. De redactie kan een bijdrage zowel voor als na publicatie weigeren.

4. Redactie

De redactie van Arnhem Direct valt onder verantwoordelijkheid van Zefanja Hoogers.

5. Commercie

Het is mogelijk om te adverteren op Arnhem Direct. Ook het plaatsen van advertorials op de website behoort tot de mogelijkheden. Informeer naar de tarieven via redactie@arnhem-direct.nl.

Bij betaalde artikelen wordt dit altijd via de melding “(adv)” in de titel van het artikel aangegeven.

6. Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van al onze bezoekers. Wij stellen uw persoonlijke gegevens zoals uw mailadres niet ter beschikking aan derden.

Wij meten bezoeken aan onze website om de effectiviteit daarvan te kunnen vergroten. De meetgegevens kunnen persoonsgegevens bevatten. Hierbij gaat het met name om IP-adressen en cookies.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven.

Hoewel de informatie op deze website met grote zorg wordt verzameld, sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op onze website. Ook het niet kunnen raadplegen van de website door wat voor reden valt hieronder.

7. Eigendom

Arnhem Direct is eigendom van Marco Derksen

8. Tot slot

Door gebruik te maken van Arnhem Direct, onderschrijft u de spelregels zoals deze in dit redactiestatuut zijn vastgelegd.

Dit redactiestatuut is voor het laatst gewijzigd op 31 maart 2021.