Bloesemgaerd in Schuytgraaf: Vinex à la carte of gewone woonbuurt?

{

<p>In het vakblad Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (S+RO) van augustus staan twee interessante artikelen over de wijk “Bloesemgaerd”, onderdeel van de Vinex-locatie Schuytgraaf. Bloesemgaerd (of Veld 12) is namelijk niet zoals gebruikelijk op de tekentafel ontworpen, maar met behulp van parametrische software (‘Kaisersrot’). Dat is gebeurd naar aanleiding van een vraag van de Rijksplanologische Dienst (RPD) en Bloesemgaerd is dé testlocatie geworden voor parametrisch ontwerpen met behulp van de computer.</p>

<p>Dat vraagt om enige uitleg.</p>
<p>In het softwareprogramma worden verschillende parameters ingevoerd, zoals kavelgrootte, programma, ontsluiting, water, groen en de afhankelijkheden van objecten ten opzichte van elkaar. De computer geeft dan op basis van de ingevoerde parameters (randvoorwaarden) het meest optimale ontwerp weer. Het zou daarbij ideaal zijn geweest als ook alle (toekomstige) bewoners hun wensenlijstje hadden kunnen opgeven, maar die bewoners waren bij het ontwerp van de wijk natuurlijk nog niet bekend.</p>

<p>De schrijvers van het blad S+RO hebben aan stedenbouwkundig adviseur Wim Lavooy gevraagd om in een aansluitend artikel een beschouwing te geven over het resultaat. Lavooy kende Schuytgraaf al van dichtbij en had gehoord over het ontwerp daarvan met behulp van de computer. Hij constateert dat er een aantal rare dingen in de wijk zijn te ontdekken waar een “ontwerper van vlees en bloed niet meteen mee zou zijn gekomen”. Hij refereert aan doodlopende woonpaden en een ‘gevaarlijke’ oriëntatie van diverse woonblokken. Ook de behandeling van de openbare ruimte lijkt hem zeer willekeurig. Zo ook het verschieten van kleur (diversiteit aan breedtes) van de woonstraten. </p>

<p>Het is Lavooy een raadsel hoe je het gekozen thema, “Hoevenscherm”, dus verspreide bebouwing, vaak in een Oost-Nederlands coulissenlandschap, in een computer kan invoeren. Hij concludeert dat als de probleemopgave onzuiver is en als niet alle randvoorwaarden worden ingevoerd, dat je dan onverwachte en ongewenste dingen krijgt. “Blijft de vraag in hoeverre de computer hier echt aan het werk is geweest”, is Lavooy’s eindopmerking.<br />
Hoewel de bewoners van de wijk niet betrokken zijn geweest bij het proces, heerst er wel tevredenheid. Er wordt, zo bewijst ook het oordeel van Lavooy, voldaan aan uitgangspunten zoals een informele en ontspannen oriëntatie van de woningen en een niet-continue vorm van de openbare ruimte. Wat de computer genereerde was natuurlijker en gedifferentieerder dan een handmatige testverkaveling. Dat het een ‘gewone woonwijk’ zou worden was ook de bedoeling en het lijkt wel of Bloesemgaerd is ‘ontstaan’ (i.p.v. ontworpen).</p>

<p>Nu de <a href="http://www.arnhem-direct.nl/berichten/20120420_geen_alternatief_voor_overnemen_schuytgraaf_door_gemeente" target="_blank">gemeente Arnhem</a> ervoor heeft gekozen om Schuytgraaf verder zelf te ontwikkelen (lees hiervoor <a href="http://www.oost-ruimte-cultuur.nl/artikelen/gemeente-arnhem-ontwikkelt-schuytgraaf-zelf" target="_blank">“Gemeente Arnhem ontwikkelt Schuytgraaf zelf”</a>, zal zij gelet op de huidige situatie op de (koop-)woningmarkt meer rekening moeten houden met de wensen van toekomstige bewoners. Bij vergelijkbare grootschalige gebiedsontwikkelingen wordt steeds mee ingezet op (collectief) particulier opdrachtgeverschap. In dergelijke situaties lijkt mij het gebruik van een programma als ‘Kaisersrot’ uitermate geschikt om alle individuele woonwensen met elkaar en de omgeving in overeenstemming te brengen. Gewone woonbuurten, maar dan √† la carte!</p>

<p>Lees het volledige artikel <a href="http://www.oost-ruimte-cultuur.nl/artikelen/schuytgraaf-vinex-%C3%A0-la-carte-of-gewone-woonbuurt" target="_blank">“Schuytgraaf: Vinex √† la carte of gewone woonbuurt”</a> de website OOST</p>

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Bloesemgaerd in Schuytgraaf: Vinex à la carte of gewone woonbuurt?"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*