Zijn werkende armen ook een Arnhems probleem?

Landelijke media berichten steeds vaker over een groeiende groep werkenden die in armoede leven. Volgens het NRC is dit aantal tussen 2001 en 2014 toegenomen van 210.000 naar 320.000. Dit is 4,6 procent van alle werkenden. Ook schrijft de krant dat gemeenten deze groep niet goed in het vizier hebben. Reden voor GroenLinks om vragen te stellen aan het college…

Lees verder

Arnhem Samen, elke avond op het Gele Rijders Plein

Vier deze winter Arnhem Samen met Arnhemmers! Van 17 t/m 26 december klinkt iedere avond vanaf 17.00 uur feestelijke kerstmuziek bij de Kubus op het Gele Rijders Plein. Dan kan je ook eindelijk eens kijken hoe die Kubus er van binnen uit ziet. Iedereen is welkom om hier te genieten gratis van eten, drankjes en live kerstmuziek. 17 T/M 22 DECEMBER –…

Lees verder


3FM Serious Request! op de Korenmarkt

Dit jaar zet NPO 3FM Serious Request! zich samen met het Rode Kruis in voor het redden van levens. In de week voor Kerst trekken er drie teams met 3FM-dj’s vanaf drie verschillende locaties in het land van actie naar actie – de 3FM Serious Request: Lifeline! Ze gaan op een barre tocht door Nederland om op kerstavond hopelijk aan…

Lees verder‘Kleine moeite dat toeristen ook belasting betalen om de stad in orde te houden’

In het Arnhemse coalitieakkoord en de begroting is afgesproken dat de toeristenbelasting heringevoerd gaat worden. Het college heeft hier een voorstel voor uitgewerkt en de gemeenteraad praat deze weken om het plan vast te gaan stellen. In vakantie-onderkomens, mobiele kampeeronderkomens, hotels, pensions, niet-beroepsmatig verhuurde ruimten zoals Airbnb en vergelijkbare platformen, groepsverblijven, Bed&Breakfast en hostels moet men volgens het voorstel straks…


‘Door bezuinigingen zijn we minder snel bij daklozen met verward gedrag’

De opvang van daklozen in Arnhem is al tijden een onderwerp van discussie. Eerder dit jaar liet de gemeente door bureau Andersson Elffers Felix onderzoek doen. Aan de resultaten van hun rapport ‘onderzoek werking permanente daklozenopvang Arnhem’ wordt door sommigen openlijk getwijfeld. Via social media en in de raadszaal is er een groep mensen die alsmaar aandacht vraagt voor het…


‘Door lagere tarieven activerend werk haken mensen af’

Per 1 januari 2017 is er in de gemeente Arnhem voor gekozen om een omslag te maken van dagbesteding naar activerend werk voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt . Dit is bedoeld om deze groep zoveel mogelijk in reguliere vormen van werk (met ondersteuning) te laten participeren. Er wordt hierbij ingezet op ontwikkeling en op doorstroom naar…


Nieuwe huisvesting ambtenaren gemeente Arnhem

Sinds 2014 wordt de eigen huisvesting van de gemeente tegen het licht gehouden. Wetende dat de organisatie flink is gekrompen, het stadhuis aan renovatie toe is en het huurcontract van het stadskantoor medio 2023 afloopt biedt dit mogelijkheden om naar nieuwe oplossingen te kijken. Verantwoordelijk wethouder Jan van Dellen (VVD) informeerde de gemeenteraad over de plannen van het college. Politiek…