Politiek Cafe coffeeshopbeleid: “Shops spreiden over de stad”

{

<p>Onlangs riep D66 Arnhem in navolging van de Jonge Democraten op tot een herziening van het <a href="http://d66arnhem.nl/page/downloads/2012_06_28_Position_Paper_Coffeeshopbeleid.pdf" target="_blank">Arnhemse coffeeshopbeleid (pdf)</a>. Hiervoor waren verschillende redenen. Ten eerste hanteert de gemeente momenteel een ‘uitsterfbeleid’ dat erop gericht is het aantal coffeeshops te verminderen naar 8 (momenteel zijn er <a href="http://www.arnhem-direct.nl/berichten/20120630_meer_coffeeshops_voor_arnhem" target="_blank">11</a>). Het is voor coffeeshophouders onmogelijk om te verplaatsen, en als er een shop sluit, mag er geen nieuwe voor in de plaats komen. De shops zitten nu geconcentreerd in het centrum, Klarendal en Spijkerbuurt. D66 is van mening dat een spreiding van de shops kan leiden tot een vermindering van de overlast, omdat die zich dan niet meer concentreert. SP Arnhem riep al eerder op tot een versoepeling van dit uitsterfbeleid.</p>

<p>Ten tweede heeft demissionair minister Opstelten opgeroepen tot een <a href="http://www.arnhem-direct.nl/berichten/20111122_arnhemse_coffeeshops_gescreend" target="_blank">screening</a> van de shopvoorraden, wat zou kunnen leiden tot het sluiten van een aantal shops, omdat in de praktijk blijkt dat 500 gram veel te laag is. De shophouders moeten, om aan de vraag te kunnen voldoen, meerdere keren per dag de straat op om hun voorraad aan te vullen. Dit is illegaal en gevaarlijk, wat ons meteen op de crux van ons gedoogbeleid brengt; de voordeur is gedoogd, de achterdeur is illegaal. Naar aanleiding van de aankondiging van de screening sprak PvdA Arnhem afgelopen najaar ook al hun zorgen uit, ook zij vinden sluiting van shops niet wenselijk.</p>
<p>En als laatste is er de wietpas, die op 1 januari in Arnhem zal worden ingevoerd, tenzij het nieuwe kabinet natuurlijk anders besluit. D66 en SP voorzien hierbij problemen. Invoering zal volgens hen leiden tot straathandel, wat criminaliteit in de hand werkt en overlast veroorzaakt. Daarnaast is het een gezondheidsrisico omdat het een slechte kwaliteit drugs met zich mee kan brengen (er is immers geen controle meer).</p>

<p>D66 en SP organiseerden daarom gisteravond samen bij café Capella een <a href="http://www.arnhem-direct.nl/berichten/20120919_coffeeshopbeleid_in_arnhem" target="_blank">Politiek Cafe</a> om gedachten uit te wisselen over het coffeeshopbeleid. Er was een panel van vier sprekers: Mijntje Pluimers (VVD Barneveld), Eelco Vlokker (Iriszorg), Victor Everhardt (voormalig directeur Trimbos Instituut & wethouder D66 Utrecht, waar hij om de achterdeur te reguleren een experiment start met telen van wiet in clubverband) en Raimond Dufour (voorzitter Stichting Drugsbeleid). De zaal was gevuld met verschillende politici, shophouders en andere geïnteresseerden. </p>

<p>Er werd gedebatteerd over verschillende stellingen, maar de meeste discussie ging over overlast, de wietpas en de achterdeur. Volgens Mijntje Pluimers en Gerben Karssenberg (CDA Arnhem) moet de wietpas gewoon uitgeprobeerd worden. Mocht het niet werken, moet er worden gekeken naar een ander instrument om de overlast tegen te gaan. Hans Giesing: ‘‘De meeste overlast is parkeeroverlast en juist dat ga je tegen door shops te verdelen over de stad”.<br />
Het merendeel van de zaal is van mening dat de invoering in het zuiden van het land wel voldoende heeft bewezen dat de wietpas een slecht instrument is. Een raadslid uit Oss vertelt dat er altijd een goed contact was met de shophouders, maar dat door invoering van de wietpas de shops nu leeg zijn en er veel straathandel is. Raimond Dufour noemt shops de grootste doorbraak in het drugsbeleid wereldwijd. Het is volgens hem juist het beste instrument tegen overlast en criminaliteit. Volgens Victor Everhardt is de wietpas een oplossing voor de voordeur, terwijl de problemen zitten bij de achterdeur: “Na 40 jaar gedoogbeleid moeten we nu kiezen; verbieden of goed organiseren”. Hij wil daarom de achterdeur reguleren, vooral met het oog op de volksgezondheid. Nu is namelijk de kwaliteit van de drugs niet te controleren en niet constant, wat tot gezondheidsproblemen kan leiden. Volgens Mijntje Pluimers komen gezondheidsproblemen niet door slechte kwaliteit van drugs, maar gewoon door het vele blowen.<br />
Raimond Dufour wijst ook nog op de criminaliteit en de daaruit voortvloeiende kosten die de war on drugs met zich meebrengt. Dat het achterdeurbeleid krom is, daar zijn de meesten het wel over eens.</p>

<p>“Maar drugs zijn toch ongezond, moeten we het alleen daarom niet verbieden?”, wordt gevraagd. Iriszorg: “Chips zijn ook ongezond, dat gaan we toch ook niet verbieden? Bovendien is alcohol vele malen slechter en dat verbieden we ook niet”. Na een snelle peiling in de zaal blijkt dat 2/3 van de aanwezigen weleens softdrugs heeft gebruikt en zij zien er allemaal nog bijzonder gezond uit. De shophouders wijzen erop dat niet alleen ‘de onderkant van de samenleving’ drugs gebruikt en dat een gemiddelde kroeg meer overlast veroorzaakt dan een coffeeshop. De Universiteit Leiden heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar overlast van coffeeshops in (onder andere) Arnhem. Burgemeester Krikke heeft gezegd in oktober met de resultaten te komen. Dan wordt het coffeeshopbeleid ook geagendeerd.</p>

<p>To be continued..</p>

<p>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/denverjeffrey" target="_blank">denverjeffrey</a></p>

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Politiek Cafe coffeeshopbeleid: “Shops spreiden over de stad”"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*