Duurzaam winkelcentrum Presikhaaf

Winkelcentrum Presikhaaf zit al een periode in een transitie. Supermarkten verwisselden van deuren en alle binnen- en buitenruimtes zijn aangepakt. De vernieuwing stelt het winkelcentrum in staat om nieuwe huurders aan te trekken, maar nog niet alle winkelpanden hebben een bestemming gekregen. Eigenaar Wereldhave heeft ondertussen óók zonnepanelen geïnstalleerd.

Winst van 30 huishoudens aan energieverbruik

Op het dak van winkelcentrum Presikhaaf hebben Wethouder Cathelijne Bouwkamp van Gemeente Arnhem en Business Unit Manager Jeroen Verwolf van Wereldhave, de zonnepanelen op feestelijke wijze in gebruik genomen. Vanaf nu maakt het centrum gebruik van zonne-energie voor een deel van de energiebehoefte en in totaal zijn er 371 zonnepanelen geplaatst. De installatie zorgt jaarlijks voor circa 85.000 kWh energie, waarmee 45 ton co2 per jaar bespaard wordt. Dit staat gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik van 30 Nederlandse huishoudens.

‘Iedere dag een beetje beter’ – aldus eigenaar

‘Het winkelcentrum zet vandaag een belangrijke stap in het verder verduurzamen van Presikhaaf, maar neemt ook andere maatregelen om bij te dragen aan Arnhem als duurzame stad. Zo wordt voor het overige elektriciteitsgebruik windenergie ingekocht en maken we gebruik van stadswarmte in plaats van gas’, aldus Wereldhave manager Jeroen Verwolf

Het verduurzamen van winkelcentrum Presikhaaf is een belangrijk onderdeel in de strategie van eigenaar Wereldhave. Onder het motto ‘iedere dag een beetje beter’ heeft Wereldhave zich ten doel gesteld om het energieverbruik in haar winkelcentra te verminderen met 30% (t.o.v. 2013) en meer dan 2.000 MWh duurzame energie op te wekken. Beide doelen heeft Wereldhave in 2018 behaald.

Reacties