Politiek

Nieuwe huisvesting ambtenaren gemeente Arnhem

Sinds 2014 wordt de eigen huisvesting van de gemeente tegen het licht gehouden. Wetende dat de organisatie flink is gekrompen, het stadhuis aan renovatie toe is en het huurcontract van het stadskantoor medio 2023 afloopt biedt dit mogelijkheden om naar nieuwe oplossingen te kijken. Verantwoordelijk wethouder Jan van Dellen (VVD) informeerde de gemeenteraad over de plannen van het college. Politiek…

Lees verder

Inburgeringstraject naar gemeentes: ‘wat willen wij voor die mensen betekenen’

Vanaf 2020 krijgen gemeentes meer verantwoordelijkheden op het gebied van inburgering. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde hier een brief over aan de Tweede Kamer. D66 Arnhem organiseerde een politiek café ‘van nieuwkomer tot Nederlander’ over de vraag hoe we hier in Arnhem mee om moeten gaan. Huibert Veth en Pieter Pluijgers waren hier namens RTV Arnhem bij…‘€300 miljoen NUON-gelden voor Arnhemse energietransitie’

Fractievoorzitter Nico Wiggers van de Arnhemse Ouderen Partij laat enkele kritische geluiden horen rondom het werkbezoek van onze Gelderse commissaris der Koning Clemens Cornielje aan de gemeente Arnhem. Cornielje komt als ‘rijksheer’ wat volgens Wiggers achterhaald is. Ook vindt Wiggers dat de gemeente Arnhem €300 miljoen van het geld dat verdiend is met de verkoop van de NUON-aandelen op zou…