Een jaar graven voor Meinerseiland

Meinerseiland van boven © KWP 2015

Eigenaar van Stadsblokken Meinerswijk KWP, heeft een belangrijke rol als regisseur van de toekomstplannen voor het gebied. Maandelijks brengen zij een nieuwsbrief uit. Arnhem Direct neemt deze nieuwsbrieven regelmatig over.

MEI 2023

Het bestemmingsplan is onherroepelijk! En nu bouwen?!

‘Wanneer gaat de eerste schop de grond in?’
Een vraag die mensen ons vaak stellen en waarop wij het antwoord nog even verschuldigd blijven. Alle partijen die werken aan dit project hebben de afgelopen jaren niet stilgezeten en werken ook door aan andere projecten. Wij kunnen niet van hen verwachten dat ze direct voor ons klaar staan. De meeste partijen pakken vanaf deze maand de draad weer op. Overigens staan de eerste schetsen al op papier, maar voordat wij buiten écht aan het werk gaan, hebben wij nog vergunningen nodig om woningen te bouwen, wegen aan te leggen, bomen te planten of gebouwen te slopen.

Wat we al wel kunnen verklappen, is dat de focus voor het ontwerpen van gebouwen ligt op het gebied rondom de ASM Haven. Voordat we op Meinerseiland kunnen bouwen, moeten wij eerst de nevengeul uitgraven en het eiland verder ophogen. Dit grondwerk neemt zeker een jaar in beslag.

Daarnaast werken we het ontwerp voor het evenemententerrein en de oostelijke aansluiting op de Eldenseweg verder uit. Via deze oostelijke aansluiting kun je straks rechtstreeks het gebied betreden én verlaten vanaf de Eldenseweg (je hoeft dus niet meer door Malburgen heen om het gebied te verlaten). Wij vinden een snelle realisatie van deze aansluiting belangrijk, om de wijk Malburgen straks zoveel mogelijk te ontzien van het bouwverkeer. Wat het evenemententerrein betreft, vinden wij het belangrijk dat de werkzaamheden hier zoveel mogelijk buiten het festivalseizoen plaatsvinden.

Tot slot, maar zeker niet in de laatste plaats werken wij aan de overdracht van 126 hectare natuur aan de gemeente Arnhem. Een historisch moment voor de stad waar wij op een later moment stil bij willen staan.

JUNI 2023

Een jaar graven voor Meinerseiland

Een laag graaftempo
In de vorige nieuwsbrief las je dat voordat we op Meinerseiland kunnen bouwen, wij eerst de nevengeul graven en hiermee het eiland ophogen. In deze nieuwsbrief vertellen wij je graag waarom dit ongeveer een jaar gaat duren. Allereerst ligt het aan de hoeveelheid grond, namelijk 245.000 m³. We hebben het hierbij alleen over de hoogwatergeul. Dit zijn ongeveer 10.000 vrachtwagens vol grond. Wees gerust, deze vrachtwagens ga je hier niet zien. De grond die namelijk vrijkomt, bepaalt grotendeels de uiteindelijke vorm en hoogte van het eiland. De grond die wij afvoeren, is vervuilde grond dat een risico vormt voor mens of dier.

In de tweede plaats duurt het graafwerk langer dan gebruikelijk doordat wij verwachten archeologische vondsten en explosieven aan te treffen. De vondst van een castellum eind jaren ’70 en begin jaren ’90 heeft de aandacht van archeologie voor dit gebied vergroot. Het is denkbaar dat wij nog meer vondsten vinden tijdens het graafwerk dat ons herinnert aan de Romeinse tijd. Om eventuele vondsten tijdens het graven niet te beschadigen, houden wij een lager graaftempo aan. Een tweede reden voor het lagere graaftempo heeft te maken met de grote kans om explosieven aan te treffen uit de Tweede Wereldoorlog. Dat tijdens deze oorlog veel in dit gebied is gevochten, is geen nieuws. Het aantreffen van munitie welke niet is gesprongen, is dan ook zeer waarschijnlijk. Om ongelukken te voorkomen moeten wij de grond hierop detecteren, graven met gepantserde kranen en graven in een lager tempo.

Wij hoeven gelukkig niet alles zelf te doen. Specialisten op het gebied van bodemsanering, archeologie en niet gesprongen explosieven helpen ons bij deze klus.

Team Stadsblokken Meinerswijk: Als belangstellende proberen wij je zoveel mogelijk via nieuwsbrieven te informeren. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je meer of specifieke informatie wilt.

Stadsblokken Meinerswijk Arnhem
@Stadsblokkenmw
Stadsblokkenmw
info@stadsblokkenmeinerswijk.nl

Reacties