Een jaarlijkse Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs

Eind 2017 is op 62-jarige leeftijd Dirk Zeldenrust  overleden, een Arnhemse wereldverbeteraar bij uitstek. Om Dirk’s gedachtegoed en dadendrang in ere te houden heeft een aantal getrouwen rond Dirk, de zgn. Club van Dirk, het initiatief genomen de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs in het leven te roepen.

De Groene Vos

Het lukte  Dirk regelmatig om duurzaamheid te agenderen, de juiste mensen samen te brengen en initiatieven te stimuleren. Dirk werd het Arnhemse groene geweten voor zijn wijk, voor de gemeente en voor bedrijven. Een missie die hij nooit beu was. Liever gisteren dan vandaag moest de stad ‘all electric’ en groen worden. Legde iemand tien zonnepanelen op zijn dak, dan vroeg Dirk waarom het er geen twintig waren. Dirk was vanaf 2005 initiatiefnemer en aanjager van de duurzaamheidsactiviteiten in Sint Marten-Sonsbeekkwartier, de wijk waarin hij woonde. Hij stond aan de wieg van wat nu De Groene Vos is. Met recht was Dirk trots op de resultaten van zijn Arnhemse waterstoflobby waaraan hij als aanjager en doorbijter een grote bijdrage heeft geleverd.

Duurzame innovaties

De energie die Dirk zijn leven lang heeft besteed aan zijn groene missie blijft inspireren. Geen woorden, maar daden. Dirk’s dadendrang krijgt navolging in de vorm van een groene stimuleringsprijs.  Jaarlijks wordt een prijs toegekend aan een persoon of organisatie die  – net als Dirk – onderkent dat een betere wereld niet kan wachten. Onderzoekers of studenten die werken aan duurzame innovaties kunnen in aanmerking komen maar ook natuurbeschermers, groene ondernemers of mensen die initiatieven nemen om hun buurt te verduurzamen

Het doel van de prijs is duurzame activiteiten en projecten in Arnhem te stimuleren. Duurzaamheid moet daarbij breed worden opgevat: energie en klimaat, circulaire economie en biodiversiteit. Zowel grote als kleine initiatieven kunnen in aanmerking komen voor de stimuleringsprijs.  De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5000, – waarbij als eis wordt gesteld dat het bedrag wordt aangewend om het winnende initiatief te versterken en/of uit te bouwen.

Het Fonds van Dirk

De prijs wordt ter beschikking gesteld uit het Fonds van Dirk dat gevoed wordt door personen en bedrijven die het gedachtegoed van Dirk en/of duurzame projecten en initiatieven een warm hart toedragen. De eerste donaties zijn al ontvangen. Meer donaties voor dit doel zijn van harte welkom.

De inzendingen  worden beoordeeld door een onafhankelijke jury, die bestaat uit  Margreet van Gastel (voorzitter, oud-wethouder duurzaamheid gemeente Arnhem), Tinus Hammink  (programmamanager Expertisecentrum Duurzame energie van de HAN) en  Jos Spanbroek (beeldend kunstenaar en bedenker van de Spelerij/Uitvinderij te Dieren).

Inzendingen tot 15 oktober

In november 2018 wordt de prijs voor het eerst uitgereikt.

Wie mee wil dingen naar de prijs, vindt alle informatie, voorwaarden  en beoordelingscriteria op degroenevos.nl/duurzaamheidsprijs

Inzendingen kunnen tot 15 oktober 2018 worden ingediend bij De Groene Vos via dirkzeldenrustprijs@degroenevos.nl. Daarvoor dient het inschrijfformulier gebruikt te worden dat hier te downloaden is.

Reacties