Gemeenteraad neemt een beslissing over Blauwe Golven

Op woensdag 21 november vindt in het Arnhemse gemeentehuis een openbaar gesprek plaats over behoud of sloop van Peter Struyckens omgevingskunstwerk Blauwe Golven. Voor- en tegenstanders zullen aan het woord komen. Een week later, op woensdag 28 november neemt de Arnhemse gemeenteraad een beslissing.

Omgevingskunstwerk

Blauwe Golven werd door Peter Struycken in de jaren 70 ontworpen om de grootschalige Mandelabrug op een visueel aantrekkelijke wijze te verbinden met de stad. Samen met het station van Ben van Berkel zorgt het omgevingskunstwerk Blauwe Golven voor verbinding, maar ook voor contrast en visuele veelzijdigheid.

In het afgelopen jaar zijn de wegen op het Roermondsplein ingrijpend veranderd. Als gevolg daarvan zijn de Blauwe Golven verlegd, weggenomen en elders weer aangeheeld. Ontwerper Peter Struycken zocht en vond een zo flexibel mogelijk ontwerp. Daardoor kan Blauwe Golven nu en in de toekomst aan veranderende omstandigheden worden aangepast.

Creatieve Corridor Roermondsplein

De plannen van de gemeente: De bouw van Showroom 2.0, een skatebaan, ruimte voor urban sports, een goede parkeerplaats en de mooie groene snelfietsroute Wageningen-Arnhem: hier ontstaat een bruisende ontmoetingsplek waarbij een verbinding ontstaat tussen de Arnhemse binnenstad, Coehoorn, de Rijn, Museum Arnhem en ArtEZ. Lees hier het hele plan (PDF).

Weerstand

Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem,Vereniging Stadsschoon Arnhem, Werkgroep Monumentale Kunst van Bond Heemschut willen hier niet in mee. ‘Waarom spannen we ons in voor behoud en aanpassing van Blauwe Golven? Dat […] omdat het in dit geval belangrijk cultureel erfgoed betreft. Het tot stand komen van Blauwe Golven in de jaren zeventig was geen incident. In de jaren zeventig zetten Arnhemse wethouders als Terstegge, Berkhout, Bisterbosch en Hekkelman zich in om beeldende kunst een plek te geven in de stad die na een periode van herstel van de oorlogsschade aan de vooravond stond van een reeks stadsuitbreidingen en grote infrastructurele ingrepen zoals de bouw van de Mandelabrug. Wat deze bestuurders dreef waren naoorlogse idealen van vooruitgang en culturele verheffing en het streven om een breed publiek op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met toen nieuwe vormen van kunst en kunsttoepassingen’, aldus de werkgroep Behoud Blauwe Golven.

Verder lezen

De werkgroep heeft een uitgebreide Blogspot (tevens bron voor dit artikel) met alle documentatie. Een webstek van de gemeenteraad heeft ook alle documentatie online in aanloop naar aankomende woensdag agendapunt.

En verder na afgelopen maandag,Vereniging Stadsschoon Arnhem:

Herstel van Arnhems icoon valt miljoenen goedkoper uit

De Blauwe Golven zijn cultureel en als buitenkunstwerk onvervangbaar.  Ze zijn een icoon van Arnhem. Blauwe Golven herinnert aan de oude haven die hier eens lag en is aangelegd met het puin van de verwoesting die Arnhem heeft getroffen aan het eind van de oorlog.  Het is bovendien een van de grootste buitenkunstwerken in Europa.  Herstel en handhaving valt ook nog eens miljoen goedkoper uit. Dat hebben de Werkgroep Behoud Blauwe Golven, Vereniging Stadsschoon Arnhem en Werkgroep Monumentale Kunst van de  Erfgoedvereniging Bond Heemschut maandagavond aan de raadsleden voorgehouden.

Het voorstel van de gemeente om er een park met diverse functies van te maken miskent het culturele en historische belang van de Blauwe Golven volledig. Het is bovendien financieel slecht onderbouwd. Onderzoek met nieuwe berekeningen van de samenwerkende organisaties toont aan dat herstel van de Blauwe Golven en de fontein miljoenen goedkoper uitvalt dan de gemeente in een nota aangeeft. In deze nota wordt uitgegaan van een volledige herbestrating met nieuwe stenen voor 1,9 miljoen euro, terwijl onderzoek aantoont dat dit niet nodig is.  Reparatiewerkzaamheden voor een bedrag van 400.000 euro is voldoende.  Daarnaast zijn de kosten bij volledige herbestrating volgens de berekeningen van de samenwerkende organisaties minstens 2 miljoen euro en zal er ook ruim 5 miljoen meer nodig zijn voor de infrastructurele kosten, zeker als het parkeerdek wordt aangelegd. Op dit moment is er in de gemeentelijke nota bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de kosten van de ingewikkelde op- en afritten daarvoor.  Al met al geeft het alternatief een voordeel van ruim 5 miljoen euro te zien.

Maar behalve dit voordeel geeft het alternatief ook de gewenste parkeermogelijkheden. En het is maar zeer de vraag of het gewenste effect met het door de gemeente voorgestelde park zal worden bereikt. De Creatieve Corridor gaat waarschijnlijk niet functioneren zoals het bedacht is: er kan nooit immers sprake zijn van één samenhangend park of groenaanleg.  Door het drukke verkeer, de wegen en bruggen op die locatie zal Creatieve Corridor gerealiseerd worden als een verzameling  “plukjes groen”, opgeknipt door de aanleg van weggetjes daarin.

Als de Blauwe Golven gehandhaafd blijven, is de vraag natuurlijk wat het onderhoud per jaar gaat kosten. Ook dat kan beter en goedkoper dan tot nu toe. Een firma heeft laten zien hoe er met nieuwe technologie op termijn veel betere en vooral duurzamere resultaten behaald kunnen worden.

Maandagavond hebben de samenwerkende organisaties de raadsleden geïnformeerd over hun bevindingen. Woensdagavond zal er in het stadhuis een rondetafelgesprek over de kwestie plaatsvinden. De organisaties zullen daar bij aanschuiven.

Reacties