Goed georganiseerd verzetsnetwerk Slag om Arnhem – tentoonstelling

Morgen 1 maart wordt de nieuwe tijdelijke tentoonstelling Het Netwerk in het Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek geopend. Deze unieke tentoonstelling met bijzondere decors en veel audiovisuele effecten laat voor het eerst zien dat rond de Slag om Arnhem een goed georganiseerd verzetsnetwerk actief is geweest.

Aanleiding onderzoek
In 2015 startte het Airborne Museum een onderzoek naar de rol van tieners in het verzet. Deze rol bleek veel groter dan altijd aangenomen werd. De resultaten werden dat jaar gepresenteerd in de novelle tentoonstelling ‘Gebroeders Kuik. Tieners in het verzet’. Deze tentoonstelling was aanleiding voor een groot vervolgonderzoek naar het verzet rond de Slag om Arnhem in het algemeen en het in kaart brengen van de contacten die er tussen mensen waren in het bijzonder. Want er waren nog veel vragen. Hoeveel mensen waren eigenlijk betrokken bij het verzet, hoe stonden ze met elkaar in contact en op welke manier werkten ze samen? In de secundaire literatuur is met name over het individueel perspectief geschreven of over het aandeel van de geallieerde militairen en geheime agenten in het verzet. Het verzet zou volgens de literatuur weinig impact hebben gehad.
Uit onderzoek van het Airborne Museum blijkt nu dat achter schijnbaar individuele acties een goed georganiseerd netwerk schuil ging. In de nieuwe tentoonstelling wordt dit netwerk voor het eerst zichtbaar gemaakt.

In ‘Het Netwerk’ maakt bezoeker onderdeel uit van verhaal
In de tentoonstelling Het Netwerk beleeft de bezoeker drie verzetsverhalen alsof hij er zelf bij is. De verhalen over de AKU (de Algemene Kunstzijde Unie), operatie Pegasus en de gevolgen voor verzetslieden na de bevrijding worden met bijzondere decors en veel audiovisuele effecten geënsceneerd. Bezoekers ontdekken wie deze mensen waren, hoe ze elkaar kenden en op welke manier ze hun leven op het spel zetten. Aan het eind van de tentoonstelling wordt ontvouwd hoe de verzetsactiviteiten met elkaar in verband staan.

Officiële opening tentoonstelling
Op 1 maart wordt de tentoonstelling in bijzijn van mevrouw Josan Meijers, gedeputeerde van de provincie Gelderland, de heer Ahmed Marcouch burgemeester van Arnhem en de heer Fred de Graaf voorzitter Platform WO2 officieel geopend in het Airborne Museum Hartenstein. Vanaf 2 maart is de tentoonstelling geopend voor publiek.

Jaar van Verzet
Het Platform WO2 heeft 2018 uitgeroepen tot ‘Jaar van Verzet’. Gedurende dit jaar wordt in heel het land extra aandacht besteed aan de rol van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog als historisch verschijnsel én bron van inspiratie. Het Jaar van Verzet wordt ondersteund door het Ministerie van VWS en het vfonds.

 

Reacties