Het Grote Jeugdwijkdebat van Malburgen

Jongeren vanuit Buurtcampus Oost maken zich graag sterk voor een zelfbeheergroep om een eigen honk te runnen, naar voorbeeld van jongerencentrum Push in Presikhaaf. Een van de ruimtes van Prisma Immerloo wordt hoe dan ook binnenkort opgeknapt voor de doelgroep © Zefanja Hoogers

Op woensdagmiddag 27 februari gaan ca. 40 jongeren van 10 tot en met 14 jaar uit de wijk Malburgen in Arnhem met elkaar in debat over drie thema’s die jongeren belangrijk vinden voor hun wijk. In de aula van het Olympus college presenteren zij ook de buurtplannen die ze de afgelopen maanden hebben bedacht om het leven in Malburgen en Immerloo buiten schooltijd beter te maken. Het publiek en een deskundige jury bepalen welke vier plannen als eerste ondersteuning verdienen zodat jongeren ze ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Het Jeugdwijkdebat wordt gehost door geëngageerd artiest en jongerenwerker Stryder. Burgemeester Ahmed Marcouch opent de middag.

Invloed op eigen leefomgeving

De jeugdwijkraad is een initiatief van WijkLab Malburgen. De trekkers van het traject zijn vier jongeren uit de wijk van 15 tot 18 jaar die vinden dat jongeren meer invloed moeten krijgen op hun eigen leefomgeving: Hicham Kaddar, Morwarid Popalzay, Chisom Okeke en Redouane Ajaid. De afgelopen zes weken hebben zij – met ondersteuning van WijkLab Arnhem – op vier plekken in de wijk een buurtcampus georganiseerd voor jongeren van 10 t/m 14 jaar. Zij hebben geoefend met debatteren, buurtplannen bedacht en filmpjes gemaakt over het hoe en waarom van deze acties. De plannen lopen uiteen van een jongerenmagazine voor de wijk tot een vakantiekamp en de heropening van een jongerencentrum met zelfbeheer. Onderliggende thema’s zijn het ontbreken van uitdagende activiteiten voor de opgroeiende jeugd, vooral in het weekeind, behoefte aan meer ouderbetrokkenheid in de vrijetijd en beter contact tussen verschillende scholen en verschillende groepen jongeren.

Debattoernooi

De thema’s zijn door de jongeren getoetst middels polls en interviews op sociale media en verwerkt tot drie stellingen. Vanuit iedere buurtcampus gaan twee teams de strijd met elkaar aan met argumenten voor en tegen. De jury bestaat uit debaters van het Stedelijk Gymnasium. Het team met de beste debat skills krijgt de Jeugdwijkdebat wisselbeker 2019. Alle deelnemers ontvangen een certificaat van de Burgemeester. Het debat en de presentatie van buurtplannen is publiek toegankelijk: de jongeren willen graag gehoord worden. Naast ouders zijn naar verwachting ook vertegenwoordigers aanwezig vanuit onderwijs, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, gemeente en politiek. De inloop voor Het Grote Jeugwijkdebat Malburgen is om 15.30u in de aula van het Olympus College, Olympus 11. Het programma start om 16.00u en eindigt om 19.00u. Iedereen welkom!

Organisatie

De jeugdwijkraad, buurtcampus en het debat is een initiatief van WijkLab Arnhem maar wordt ook gedragen door andere wijkpartners, zoals het onderwijs, kinder- en jongerenwerk, team Leefomgeving en de wijkplatforms van Malburgen. Bij gebleken succes is het initiatief zeker voor herhaling vatbaar, niet alleen in Malburgen maar ook in andere wijken. Kijk voor meer informatie op jeugdwijkraad.nu, Instagram en Facebook.

 

Reacties