“Laat je duurzaam verrassen” in Arnhem

Woensdag 10 oktober is de landelijke Dag van de Duurzaamheid en ondernemers in de Arnhemse binnenstad doen daar actief aan mee. De dag is een initiatief van Urgenda, de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren , sneller duurzaam wil maken. Zeven winkeliers en zeven horecabedrijven in de 7straatjes in Arnhem laten zich van hun duurzaamste kant zien en hebben voor bezoekers een leuke aanbieding. Om 18.00 uur organiseert Platform Binnenstad Arnhem een symposium in Showroom Arnhem (CASA) in het teken van duurzaamheid. Hierin wordt aandacht besteed aan de Arnhemse binnenstad distributie en aan de energiescan voor bedrijven en panden.

Energiescan

Vanaf 2019 gaat de overheid daadwerkelijk bedrijven en organisaties controleren of er voldoende maatregelen worden genomen op gebied van verduurzaming. Daarop vooruitlopend én om de ondernemers een handje te helpen heeft PBA samen met de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland vijftig energiescans beschikbaar kunnen stellen voor ondernemers tegen een percentage van 25% van de werkelijke kosten. Deze scans leveren bedrijven inzicht in de mogelijkheden voor groene energie, energiebesparing en vermindering van CO2 uitstoot. De eigenaren van de STAAT BAR/Keuken en RESET in de Arnhemse binnenstad zijn voorgegaan en kwamen tot verrassende ontdekkingen om bijvoorbeeld flink op energie te besparen.

Binnenstadsdistributie

Ondernemers en bewoners in de binnenstad zien graag, dat het aantal vervoersbewegingen verminderen en dat er goede alternatieven komen voor bijvoorbeeld vrachtverkeer in de binnenstad voor de bevoorrading van winkels. Samen met Provincie Gelderland en Gemeente Arnhem zoeken zij naar mogelijkheden op gebied van distributiehubs, centrale ondergrondse afvalcontainers enzovoort. Om een goed beeld te krijgen van de omvang van het project, geschiedenis en uitvoering start Hogeschool Arnhem Nijmegen in oktober een onderzoek naar binnenstadsdistributie. Begin 2019 zijn de eerste resultaten beschikbaar. Intussen gaat Platform Binnenstad Arnhem verder aan de slag met een living lab met de groene rijders, om zo nieuwe vormen van binnenstaddistributie uit te proberen.

Ondernemers die mee willen doen aan de Energiescan of Binnenstaddistributie-projecten kunnen zich opgeven via info@binnenstadarnhem.nl.

Reacties