Langjarige impuls voor vijf kwetsbare Arnhemse wijken

Minder kinderen die opgroeien in armoede en die gelijke kansen hebben. Prettigere, groenere wijken met betere woningen. Meer inwoners aan het werk. Meer veiligheid en minder discriminatie. Deze ambities staan in een richtinggevend kader ‘Een doorbraak voor Arnhem-Oost’, die het college vandaag naar de raad stuurt. We gaan meteen aan de slag met het renoveren en verduurzamen van ruim 1.750 particuliere woningen. Daarvoor doen we een aanvraag bij het Rijk van ruim € 25 miljoen voor het Volkshuisvestingsfonds.

Wethouder Ronald Paping: ‘Steeds meer inwoners kampen met armoede, matige gezondheid en slechte woningen. De buurt is verloederd en vaak niet veilig. De werkloosheid is hoog. Ook hier in Arnhem, met name in de wijken Geitenkamp, Presikhaaf, Klarendal, Arnhemse Broek en Malburgen. Veel mensen kunnen niet meer verder kijken dan het einde van de week. Zij zijn niet bezig om te leven, maar om te overleven. De coronacrisis versterkt dat.’

Uitdagende ambities

Die negatieve spiraal willen we doorbreken, met de Arnhem-Oost-Aanpak. Daarmee willen we voor een langjarige en duurzame verbetering zorgen. In de wijken, mét de wijken en in samenwerking met maatschappelijke partners en andere overheden. In de aanpak staan fikse ambities die reiken tot 2040. Dit zijn niet alleen doelen voor de lange termijn, maar vooral iets waar wij elke dag in de buurt mee bezig willen zijn. De ambities zijn uitdagend: Bewoners voelen zich vrij, veilig en verbonden met elkaar in hun wijk. Jongeren hebben volop kansen zicht te ontwikkelen. Iedere bewoner kan rondkomen, en leeft gezond. Tenslotte moet iedere inwoner kunnen leven in een goede woning en in een prettige en veilige openbare ruimte.

We zijn al begonnen

Paping: ‘We zitten al midden in de Arnhem-Oost-Aanpak. Een jaar geleden sloten we al de Woondeal, samen met de gemeente Nijmegen, het Rijk en de provincie Gelderland. Toen zijn we meteen begonnen met het verder invullen en vormgeven van de Arnhem-Oost-Aanpak. Zoals nu het aanpakken van particuliere huizen met de laagste energielabels. Daarvoor doen we een aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds.’ Dit fonds is door het Rijk in het leven geroepen zodat gemeenten kunnen investeren in een verbetering en verduurzaming van de woonkwaliteit en leefomgeving in de meest kwetsbare buurten in Nederland.

Particuliere én corporatiewoningen aanpakken

Arnhem vraagt in totaal ruim € 25 miljoen aan bij het Rijk om daarmee met provincie, gemeente en inwoners zelf voor meer dan € 47 miljoen te kunnen investeren in de wijken. Arnhem wil onder meer circa 1.750 woningen met de laagste energielabels van particuliere woningeigenaren renoveren en duurzamer maken. Het gaat daarbij om woningen van inwoners die zelf nauwelijks geld hebben om hun woning te verbeteren. Daar waar particuliere woningen worden opgeknapt, is het de bedoeling dat ook corporaties kijken of zij hun woningen kunnen renoveren en duurzamer kunnen maken.

Meer dan woningen alleen

‘Bovendien komen we op deze manier met deze bewoners in gesprek’, aldus Paping. ‘En kunnen we hen wellicht ook helpen met andere zaken waar ze tegenaan lopen. Bijvoorbeeld zorg of schulden.’ Ook wordt de buurt opgeknapt en komt er meer groen. Veel wijken in Arnhem-Oost kampen met een sleetse, stenige en verloederde openbare ruimte. Er zijn weinig plekken voor ontmoeting, sport en bewegen. Daarnaast kunnen panden waar veel overlast uit ontstaat worden opgekocht en gerenoveerd, om bij voorkeur via een woningcorporatie te worden verhuurd. Het mooie is: deze aanpak levert weer extra banen en stageplaatsen op in de wijken zelf.

DOWNLOAD HIER (PDF’s):

Uitgangspunten en doelen voor de gebiedsgerichte aanpak Arnhem-Oost

Bidbook Achter de voordeur in Arnhem-Oost

Reacties