Leefbaarheids- en veiligheidsonderzoek 2017

Foto Robert van der Kroft

ARNHEM – De gemeente Arnhem startte deze week met het ‘leefbaarheids- en veiligheidsonderzoek 2017′. Sinds 2001 verricht de gemeente iedere twee jaar een dergelijk onderzoek.

Het onderzoek is gericht op het peilen van de mening van de Arnhemmers over de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt. Door het onderzoek iedere twee jaar te herhalen kunnen ook de positieve en negatieve ontwikkelingen in kaart worden gebracht.

Deze week hebben 14.000 ‘blind’ gekozen Arnhemmers een brief van de burgemeester ontvangen met het verzoek om een vragenlijst in te vullen.

Een dezer dagen ontvangen veertienduizend Arnhemmers, die ‘blind’ gekozen zijn uit het bevolkingsregister, een brief van de burgemeester met het verzoek om een vragenlijst over de eigen woonomgeving in te vullen.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek worden er plannen gemaakt voor de komende jaren. De resultaten van het onderzoek 2017 worden in het eerste kwartaal van 2018 bekend gemaakt. Bekijk via deze link de resultaten van eerdere onderzoeken.

Gelijktijdig met het Arnhemse onderzoek wordt er ook een landelijk veiligheidsonderzoek gehouden. Hiervoor worden 600 Arnhemmers uitgenodigd om hun mening te geven. Met de uitkomsten van het landelijke onderzoek kan de gemeente Arnhem zien hoe het met de veiligheid staat ten opzichte van andere steden.

Bron: Gemeentepagina

Reacties