Lezingen ‘Geef de aarde een stem’ in De Wasserij

Ingang van De Wasserij aan de Molenbeekstraat

Het klimaat warmt op. De aarde staat op sommige plekken zelfs letterlijk in brand. Als we niets doen wordt onze groene planeet onleefbaar. In De Wasserij aan de Molenbeekstraat worden tot en met april lezingen gegeven over wat we zelf zouden kunnen doen.

Humanistisch Verbond en Nivon

Er is al veel over gezegd en geschreven. Humanistisch Verbond Arnhem-Rijnstreek en Nivon Arnhem e.o. organiseren een serie lezingen waarin we ingaan op de vraag hoe we vanuit een levensbeschouwelijk perspectief de aarde een stem kunnen geven in ons denken en doen. Hoe nemen we beslissingen die niet ten koste gaan van de natuur, maar die bijdragen aan bescherming, duurzaamheid en herstel?

Bescherming, duurzaamheid en herstel

In 6 bijeenkomsten krijgen sprekers het woord die vanuit verschillende achtergronden hun visie geven op hoe we de aarde een stem kunnen geven. We sluiten af met een dialoog over de vraag wat we van de verschillende sprekers gehoord en geleerd hebben, en wat we daarmee gaan doen. In de serie lezingen Geef de aarde een stem gaan we verder en kijken we hoe we de aarde een stem kunnen geven in ons denken en doen. Hoe nemen we besluiten die niet ten koste gaan van de natuur maar juist bijdragen aan bescherming, duurzaamheid en herstel? Vanuit vijf verschillende invalshoeken zal dit thema worden besproken.

Deze cyclus is een vervolg op klimaatcursus De Groene Verandering uit 2022. Daarin kregen we veel technische informatie en gingen we in op de vraag welke praktische dingen we zelf kunnen doen.

  • 16 maart 2023 –Kris van Koppen, bijzonder hoogleraar milieukunde WUR.  
  • 23 maart 2023 – Lisa Doeland, buitenpromovendus wijsgerige ethiek en politieke filosofie.
  • 30 maart 2023 – Alex de Meijer, projectleider Natuur en Milieu Federatie Gelderland.
  • 6 april 2023 – Robbert Bodegraven, directeur Humanistisch Verbond.
  • 13 april 2023 – Extinction Rebellion Arnhem, internationale, activistische beweging die zich verzet tegen klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit.
  • 20 april 2023 – De zesde bijeenkomst is een afsluitende dialoog, onder leiding van Corrie Roeper, waarin we het gesprek met elkaar voeren over wat we gehoord hebben en wat we er zelf mee gaan doen.

De Wasserij, Molenbeekstraat 26A  Arnhem
Donderdag 16, 23 en 30 maart, 6, 13 en 20 april
Van 19.30 tot 21.30 uur
Kosten hele serie € 35,= voor leden van Nivon en HV en €45,= voor niet leden
Kosten per avond € 7,= voor leden en € 10,= voor niet leden

Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.
Albert Einstein

De Wasserij is een initiatief van Nivon Arnhem en moet HET centrum in Arnhem worden voor activiteiten rond de thema’s: Natuur & Milieu – Cultuur – Mens & Maatschappij. Momenteel faciliteert De Wasserij activiteiten van: Nivon Arnhem, Humanistisch Verbond Arnhem, IVN Arnhem, Gelderse Natuur en Milieu Federatie en Milieudefensie Arnhem. Lees meer over De Wasserij.

Reacties