OPINIE: Windmolengevecht Milieudefensie tegen ontwikkeling Meinerswijk

ARNHEM – Na een mede door Milieudefensie Arnhem geïnitieerd referendum over woningbouw in het gebied Stadsblokken-Meinerswijk weigert deze organisatie zich neer te leggen bij de uitslag. Met een opkomst van iets meer dan 24% was krap 65% voor en bijna 35% tegen woningbouw in het gebied Stadsblokken-Meinerswijk.

De campagne rond het referendum stond ook al bol van angstbeelden onder meer door het verspreiden van suggestieve afbeeldingen over hoogbouw die duidelijk zichtbaar zou zijn vanaf de Rijnkade. Uiteraard zou Milieudefensie Arnhem zich heel goed kunnen beseffen wat woningbouw op een beperkt oppervlak van 1 hectare betekent in een gebied dat honderden hectares groot is en een openbaar natuur- en recreatiegebied wordt voor de stad Arnhem.

Maar Milieudefensie laat aan De Gelderlander weten dat er bij hun organisatie wantrouwen heerst. Kennelijk is er geen vertrouwen in de afspraken die de gemeente en projectontwikkelaar KWP maken op basis van de uitkomst van het referendum. Dat wantrouwen gaat zelfs zover dat Milieudefensie nu al aankondigt dat het bij een plan van de ontwikkelaar voor woningbouw naar de Raad van State zal stappen.

Het heeft er alles van weg dat je dan als een hedendaagse Don Quichot geheel verblind ten strijde trekt tegen vermeende reuzen (ontwikkelaar KWP), die in werkelijkheid windmolens blijken te zijn. Om bij voorbaat als een rechtsgang aan te kondigen geeft inderdaad blijk van niets anders dan wantrouwen.

Het had ook zo kunnen zijn dat Milieudefensie op basis van de uitslag van een referendum een doorlopende dialoog met KWP en de stedenbouwkundige ontwerpers zou zijn aangegaan om inbreng te hebben en invloed uit te kunnen oefenen. Maar ja, dan moet er iets zijn van vertrouwen, zowel in jezelf als ook je gesprekspartner. En KWP heeft in het kader van het referendum beloofd om open te staan voor inbreng van Arnhemmers tijdens het ontwerpproces.

Het lijkt er overigens op dat Milieudefensie zijn pijlen op het verkeerde gebied richt. Voor zover nu bekend is het gebied Meinerswijk als natuur- en recreatiegebied beoogd, terwijl woningbouw op beperkte schaal in het deel Stadsblokken zal worden gerealiseerd. Door wantrouwen verblind!

 

Reacties