Rekenkamer Arnhem: Privacy made in [Arnhem] goed geregeld

De nieuwe Rekenkamer van de gemeente Arnhem heeft haar eerste onderzoeksrapport uitgebracht aan de gemeenteraad van Arnhem.

De titel van het onderzoek verwijst waarderend naar de gemeente: het nieuwe privacybeleid is in Arnhem zelf gemaakt en dat is goed gedaan.

De Rekenkamer heeft onderzoek verricht naar de informatiebeveiliging en privacy voor burgers die gebruik maken van de sociale voorzieningen (in dit onderzoek thuiszorg en jeugdzorg) in Arnhem.

Na de overdracht van taken van het rijk naar de gemeente heeft de gemeente dit opnieuw moeten vormgeven. Dat heeft de gemeente goed gedaan, door bij het opzetten van de nieuwe organisatie vanaf het begin met beveiliging rekening te houden.

Daarbij doet Arnhem het beter dan veel andere gemeenten. De Rekenkamer stelt vast dat de nieuw opgezette organisatie de beveiliging ook beter doet dan de bestaande organisatie.

Raadsleden hebben nog te weinig grip op het dossier privacy en informatieveiligheid. Zij kunnen zo het college onvoldoende sturen en controleren op het thema. (Uit: Rapport ‘Privacy made in [Arnhem]’ van de Rekenkamer Arnhem)

Wel zijn er nog enkele verbeterpunten te benoemen: Door de decentrale organisatie met de nadruk op zelfsturing ontstaan er per team verschillen. Dat is nu nog niet erg, maar kan risico’s opleveren. Zeker omdat er geen opleidingsplan bestaat voor met name nieuwe medewerkers.

Verder is het mailverkeer tussen wijkteams en zorgpartners niet altijd beveiligd. Ook is nog niet helemaal duidelijk hoe de gemeente de afspraken over informatiebeveiliging met de Stichting Sociale Wijkteams vormgeeft.

De informatie voor de raad over de stand van zaken, is volgens de raad niet dusdanig dat raadsleden vinden dat ze voldoende grip op het onderwerp hebben.

Bron: Persbericht Rekenkamer Arnhem

Reacties