Leger des Heils


Leger des Heils zoekt collectanten in Arnhem

Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Arnhem voor de jaarlijkse collecteweek van 26 november tot en met 1 december. Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven…