Leger des HeilsLeger des Heils zoekt collectanten in Arnhem

Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Arnhem voor de jaarlijkse collecteweek van 26 november tot en met 1 december. Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven…