Omnibus

Nieuwe huisstijl en website voor Schuytgraaf: ‘inSchuytgraaf’

Bij het maken van een Wijkactieplan voor de wijk Schuytgraaf kwam de wens van de wijkbewoners naar voren voor een bundeling van relevante informatie op één website. Een communicatiewerkgroep, die ook verantwoordelijk is voor de wijkkrant ‘Vierkrant’ heeft daarvoor overleg gepleegd met de wijkvereniging, het wijkplatform en de gemeente Arnhem. Bij het bundelen van alle relevante wijkinformatie is er ook…