Woonwagenlocaties

Woonwagenstandplaatsen en familieverbanden

Nieuwe regels van de gemeente houden rekening met familieverband bij toewijzing van een woonwagenstandplaats. Bij woonwagenbewoners gaat het leven in een woonwagen om veel meer dan alleen een plek om te wonen. Het gaat om de toekomst. Het is belangrijk…