Vrienden van Sonsbeek willen evenementen beperken

Sonsbeekmarkt 7 april 2019 © Zefanja

Park Sonsbeek als landgoed bestaat ruim 250 jaar en is een Rijksmonument. De Vrienden van Sonsbeek geven al bijna 30 jaar een stem aan het park namens alle Arnhemmers. De Vrienden van Sonsbeek zijn niet tegen evenementen in de parken Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem. Wel vinden zij dat er op dit moment teveel evenementen zijn en dat een Rijksmonument bescherming behoeft.

Enquête 2018

In oktober 2018 hield de gemeente Arnhem een enquête. Op drukke dagen komen soms zoveel mensen dat het de draagkracht van het park te boven lijkt te gaan. Of dat werkelijk zo is, werd toen onderzocht met het initiatief voorsonsbeek.nl met bijbehorende enquête. Het stadsbrede onderzoek vraagt Arnhemmers welke betekenis Sonsbeek voor ze heeft, wat ze er doen, missen en zouden willen doen?

Uit  enquête blijkt dat mensen het park vooral waarderen om het (cultuur-historische) monumentale groen, rust en wandelmomenten. Tevens blijkt uit de enquête dat veel mensen de evenementen waarderen. Het onderzoek geeft geen antwoord op de vraag of de waardering voor een evenement samenhangt met waardering voor het Sonsbeekpark.

Reactie Vrienden van Sonsbeek

“Evenementen in het Sonsbeekpark zijn leuk. Maar er zijn teveel evenementen”, aldus Margreet van Gastel, voorzitter van de Vrienden van Sonsbeek. Een ander zwak punt van de enquête is dat alle evenementen over één kam geschoren worden. Heeft de waardering voor evenementen betrekking op grootschalig popconcerten, een markt voor streekproducten bij de Witte Villa of op de kabouterweek?

Op dit moment is er vooral aandacht voor verdichting van de grond onder sommige bomen/boomgroepen, die veroorzaakt wordt door voertuigen en publiek. De Vrienden van Sonsbeek pleiten daarnaast voor aandacht voor het voorkómen van vervuiling (plastic, metaalen glas) tussen bomen en planten. Ook willen wij overlast voor de dieren in het park, de bezoekers en de omwonenden beperken.

Petitie

De Vrienden van Sonsbeek constateren dat Arnhemmers genieten van evenementen met een mooie traditie zoals Theateravenue, vlotconcerten, sprookjesfestival, ronde weideconcert op zondagmiddag, Koningsmarkt en Sonsbeek-beeldententoonstelling, maar dat het er te veel zijn. Zij verzoeken nu geen grootschalige evenementen meer in het park toe te laten die ook elders in de stad neer kunnen strijken, en dat de vier traditionele evenementen die zij wel willen toestaan, een verbinding moeten hebben met Sonsbeek.

Alle standpunten en een link naar de petitie zijn uitgebreid na te lezen op de website van de Vrienden van Sonsbeek.

Deze sluit op 21 mei om daarna aangeboden te worden aan Burgemeester en Wethouders.

Reacties