Wat betekent Sonsbeek voor jou?

Het Sonsbeekpark is van iedereen. Maar in en rond Sonsbeek, rijksmonument en beschermd stadsgezicht, wordt het de laatste jaren steeds drukker. Op drukke dagen komen soms zoveel mensen dat het de draagkracht van het park te boven lijkt te gaan. Of dat werkelijk zo is, wordt momenteel onderzocht met het initiatief voorsonsbeek.nl met bijbehorende enquête.

Voorsonsbeek.nl

Bij voorsonsbeek.nl zijn allerlei Arnhemse organisaties en gemeentelijke afdelingen betrokken. Omdat ze evenementen of sportactiviteiten in Sonsbeek organiseren, natuurliefhebbers zijn, van cultuurhistorie houden of naast het park wonen. En omdat ze handhaven, vergunnen, de stad promoten of parken beheren. Allemaal praten ze mee. Ieders mening in de stad telt. Want de stad: dat zijn we allemaal, is de gedachte van voorsonsbeek.nl.

Enquête

Het stadsbrede onderzoek vraagt Arnhemmers welke betekenis Sonsbeek voor ze heeft, wat ze er doen, missen en zouden willen doen? Voorsonsbeek.nl gebruikt de antwoorden om zich een beeld te vormen van wat er in deze tijd allemaal wordt ‘gevraagd’ van een stadspark. Wat willen mensen er doen en beleven, wat waarderen ze en wat verwachten ze?

Wat is de draagkracht van Sonsbeek eigenlijk? Wat moet er in deze tijd allemaal kunnen in een stadspark? Wat betekent Sonsbeek voor Arnhemmers? En voor bezoekers? Wat willen ze er beleven en kunnen het park en zijn omgeving dat aan?

De enquête staat nog twee weken online, 20 vragen in ongeveer 5 minuten. De resultaten – verwerkt in de nieuwe gebruiksvisie Sonsbeek – vind je aan het eind van het jaar op arnhem.nl.

Reacties