Wijkplatform Klarendal presenteert visie

Lid van het Klarendalse wijkplatform Mirte overhandigt visie aan (wijk) wethouder © Zefanja

Het bewonersoverleg van Klarendal maakte deze week na een periode aan voorbereidende gesprekken, een doorstart als Wijkplatform en kwam voor het eerst met agenda bij elkaar. De visie waar de afgelopen maanden achter de schermen aan is gewerkt, werd gepresenteerd aan wijkwethouder Marco van der Wel.

Doorstart

Vanwege aanhoudende onderlinge spanningen is het bewonersoverleg vlak na de zomervakantie van 2022 na stemming onder de leden opgeheven. Betrokken bewoners die het belangrijk vonden om een constructieve gesprekspartner van de gemeente te kunnen zijn, hebben echter een manier gevonden om door te starten. Vanwege de successen die in het verleden zijn behaald door altijd samen te werken met lokale overheden, voelde het opheffen van het bewonersoverleg voor enkelen als een nederlaag en werd de eerste officiële bijeenkomst met agenda als een heugelijke avond beleefd.

Missie en visie

Ze noemen zich nu weer net als vroeger ‘wijkplatform’ en er is keihard gewerkt om de hele wijk vanuit nieuwe invalshoeken te bekijken om tot een missie en een visie te komen. Er meldden zich een aantal nieuwe gezichten, er is gezocht naar een goede gespreksleider en een huishoudelijk reglement. Alle leden hebben hun motivatie om aan het Wijkplatform deel te nemen moeten onderbouwen en er blijven voorlopig hoe dan ook twee plekken vrij om ook jongeren aan tafel te kunnen verwelkomen. Daarnaast wordt van iedereen verlangd ook naast de vergaderdata actief te zijn en actie te ondernemen in werkgroepen samen met weer andere wijkbewoners.

Wethouder Marco van der Wel becomplimenteerde de leden met hun gepresenteerde visie en zoomde in op de drie thema’s voor 2023, Veiligheid en Schoon Klarendal, Jeugd en Kansrijk opgroeien, Ouderen en Eenzaamheid.

Algemeen

Leden van het Wijkplatform zijn vaak betrokken bij lokale organisaties, maar zijn hoe dan ook altijd bewoners. Het wijkplatform vormt een afspiegeling van de wijk en praat mee binnen het democratische proces. Zij komen 6x per jaar samen, worden ondersteund vanuit Rijnstad (bewonersondersteuning) bespreken ontwikkelingen in de wijk, vangen geluiden uit de wijk op en hebben een beslissende stem over het te besteden wijkbudget dat ten goede moet komen aan Klarendal. In het tweede deel van het overleg, schuiven afhankelijk van de agenda gasten aan die beroepsmatig werkzaam zijn in de wijk.

Reacties