Hoe staat het eigenlijk met burgerparticipatie in Arnhem?

In Actie met Burgers! is een deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. Doel van het project is om gemeenten die op een vernieuwende manier met burgers (gaan) samenwerken actief met elkaar in contact te brengen via Lokale proeftuinen burgerparticipatie. De In Actie met Burgers! is gestart met een landelijke startconferentie op donderdag 27 november 2008 in Burgers’ Zoo te Arnhem.

Van de 120 vernieuwende projecten burgerparticipatie die gemeenten instuurden voor In Actie met Burgers! zijn zeventien proeftuinen samengesteld met in totaal vijftien verschillende onderwerpen. Alhoewel Arnhem niet tot de proeftuinen behoort, heeft de gemeente al geruime tijd burgerparticipatie hoog op de agenda staan. Zo lezen we in het Burgerjaarverslag 2007 (pdf):

(…) In Arnhem hechten we veel waarde aan het versterken van de samen werking met burgers. De afgelopen jaren is er het nodige op dit gebied gebeurd. Grote interactieve processen zoals Arnhem 2015 of Stad in Balans, maar bijvoorbeeld ook bij projecten als Buiten Gewoon Beter, het Havenkwartier in Rijnboog en de herstructurering van Presikhaaf worden burgers opgeroepen inbreng te leveren. Toch vinden we dit nog niet voldoende. We willen in Arnhem graag meer gebruik maken van de kennis en ideeën van burgers en meer plannen interactief aanpakken. Daarom is in 2007 de nota ‘De stad aan zet’ vastgesteld met als uitgangspunt dat alle plannen waar (grote) belangen van burgers mee gemoeid zijn inter actief vorm worden gegeven. Alleen als er dwingende redenen zijn om dat niet te doen, wijken we – beargumenteerd – van dit uitgangspunt af. Het eerste grote interactieve proces aan de hand van deze nieuwe nota wordt in 2008 uitgevoerd met de ontwikkeling van de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk. (…)

In de rubriek Arnhem 2.0 schrijven we regelmatig over burgerpartcipatie in Arnhem en ik ben dan ook benieuwd naar het Burgerjaarverslag 2008 om te zien wat er nu is terecht gekomen van de plannen die de gemeente vorig jaar had.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Hoe staat het eigenlijk met burgerparticipatie in Arnhem?"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*