Euregio: maakt onbekend onbemind?

Op 4 juni a.s. vinden er in Nederland Europese verkiezingen plaats. Alle 27 lidstaten van de EU doen mee. Ook Arnhemmers mogen op hun uitverkoren partij stemmen. De Europese verkiezingen staan meestal in het teken van nationale – lees hier: Nederlandse – onderwerpen. Om die reden gelden ze vaak als populariteitstest voor de zittende regering. In ons geval dus Den Haag. Maar uit een opkomstpercentage van 39,1% (in 2004) mag ook weer niet al te veel conclusie worden getrokken.

Leeft Europa binnen de Arnhemse stadsgrenzen? Hebben Arnhemmers – afgezien van de euromunt – profijt van “Europa”? Om dat te onderzoeken werd Euregio Rijn-Waal, in het Duitse Kleef, om nadere informatie gevraagd.

STOP. Nu niet gapend – vanwege het toenemende abstractie/saaiheidniveau – wegklikken.

Doel Euregio is integratie
Euregio voert namens “Brussel” allerlei EU-programma’s uit. Of zoals Sjaak Kamps, directeur Euregio Rijn-Waal zegt: ‘In een grensgebied zijn de verschillen tussen landen het duidelijkst zichtbaar. Men spreekt letterlijk een andere taal, maar gaat bijvoorbeeld wel naar het ziekenhuis, de school of het werk in het buurland.

Dat grensverkeer levert tal van problemen op. De fiscale wetgeving is anders, diploma’s worden niet erkend of de ziektekostenverzekering is op andere manier geregeld.’ Hij voegt toe: ‘We proberen verschillen zo te benaderen, dat ze geen barrière meer vormen voor praktische samenwerking. Doel is de bevordering van Europese integratie over de landsgrenzen heen.’

JPM Kamps directeur Euregio Rijn-Waal
Drs. J.P.M. Kamps, directeur Euregio Rijn-Waal

Programma’s
Euregio voert zogenaamde EU-programma’s uit zoals onder de noemer INTERREG IV A programma Deutschland-Nederland voor grensoverschrijdende samenwerking..

Zo zijn er bijvoorbeeld INTERREG-programma’s op het terrein van reddingsdiensten en natuurbescherming. Politie, brandweer en andere hulpdiensten in de Nederlands/Duitse regio werken bij calamiteiten samen.

Verder worden sociale contacten tussen Duitsers en Nederlanders in de grensregio gestimuleerd. Internationale scholierenprojecten krijgen daartoe ter ondersteuning subsidie. Ook grensoverschrijdende sport- en cultuurevenementen kunnen – na aanvraag en goedkeuring – subsidie krijgen.

Arnhemse Euregio-voorbeelden
Maar ook Arnhem plukt als grensgemeente Euregio-vruchten. Neem nu de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Die neemt deel aan een project voor waterstoftechnologie. Een Duitse onderzoeksinstelling in Duisburg fungeert hierbij als potentiële sparring partner.

Nog een voorbeeld. De gemeente Arnhem rondde recentelijk een integratieproject af. Daarmee werkte ze samen met de gemeente Duisburg. In die stad wonen ruim drie keer zoveel Turken als in het Arnhemse. In beide steden wil men de Turkse-Nederlanders c.q. Turkse-Duitsers méér bij de lokale samenleving betrekken.

Volgens Kamps is Euregio-bekendheid geen doel op zich. ‘Ons doel is goede, soepele, grensoverschrijdende samenwerking. Hierbij doen we veel meer dan het bevorderen van aantrekkelijke fietsroutes. Provinciale en lokale overheden en tal van instanties, zoals het Regionaal Bureau voor Toerisme in Elst, weten ons met hun ideeën prima te vinden.’

Moraal
De zegeningen van de EU uitdragen, is kennelijk niet eenvoudig. Er moet daarbij worden opgebokst tegen hardnekkige beeldvorming, of beter gezegd, vooroordelen. De EU of “Brussel” wordt al snel geassocieerd met log, duur, bureaucratisch en ondoorzichtig. En dat klopt deels ook wel.

Timmert men wellicht te weinig aan de weg? Het kort, helder, voor een breed publiek toegankelijk én interessant Euregio/INTERREG-nieuws brengen, vindt Kamps moeilijk.

Hij zegt: ‘Dat is inderdaad een dilemma voor ons.’

Reacties

Over de auteur

Kees Crone
Kees Crone is journalist en columnist. Hij publiceerde een aantal boeken over Arnhem en schrijft regelmatig op Arnhem-Direct. Hij is bovendien secretaris van de Vereniging Stadsschoon Arnhem.

Wees de eerste die reageert op "Euregio: maakt onbekend onbemind?"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*