Beeldententoonstelling Sonsbeek succes voor de stad

Gemeente Arnhem maakte vandaag bekend dat de internationale beeldententoonstelling Sonsbeek 2008 voor Arnhem succesvol is geweest. Het imago van Arnhem is erdoor versterkt en de stad heeft er toeristisch en economisch baat bij gehad. Volgens onderzoek trok de tentoonstelling in totaal 115.000 bezoekers (80.000 mensen die een- of meermalen kwamen), die in de stad 4,5 miljoen euro uitgaven, vooral in de horeca. Veruit het grootste deel van deze bestedingen komt van bezoekers van buiten Arnhem.

Het financiële en inhoudelijke eindverslag van de Stichting Sonsbeek Internationaal is goedgekeurd door burgemeester en wethouders. De definitieve subsidie van de gemeente Arnhem voor Sonsbeek 2008 bedraagt iets meer dan twee miljoen euro. Met de eerder uitgekeerde gemeentelijke basis- en garantiesubsidie van opgeteld 2.015.000 euro is de 10e beeldententoonstelling financieel rondgekomen. Daarnaast heeft de gemeente zelf onderzoek uitgevoerd onder de ca. 20.000 bezoekers van de processie door de binnenstad (141 mensen zijn geënqu√™teerd) en de bezoekers van de beeldententoonstelling in het Sonsbeekpark (383 enqu√™tes).

De processie, die vooral bekijks trok uit Arnhem en regio, kreeg van de toeschouwers een hoog rapportcijfer: 7,8. De tentoonstelling in het park kreeg gemiddeld een 7,5. Van de bezoekers kwam één op de vijf uit Arnhem zelf, driekwart uit de rest van Nederland en één op de twintig uit het buitenland. Eén op de acht bezoekers was daarvóór zelden of nooit in Arnhem geweest; voor ruim de helft was het het eerste bezoek aan een Sonsbeektentoonstelling. Drie op de vier bezoekers hebben ook een andere activiteit ondernomen, waarbij bezoek aan een horecagelegenheid veruit favoriet was, en winkelen op de tweede plaats kwam. Niet-Arnhemmers hebben voor bijna 4 miljoen euro uitgegeven bij de horeca, in winkels, de Sonsbeekwinkel, aan parkeergeld e.d.

Van de bezoekers is 41% positiever gaan denken over Arnhem. Het gemiddelde waarderingscijfer voor Arnhem als cultuurstad is een 7,1.

Het doel dat de gemeente zich stelde, is gehaald. Arnhem heeft zich sterker geprofileerd als stad van beeldende kunst en vormgeving. Het karakter van de creatieve stad en de creatieve keten zijn versterkt. Sonsbeek 2008 heeft economisch en toeristisch profijt gebracht. De gemeente heeft aan de Sonsbeektentoonstelling een basissubsidie verstrekt van ruim 1,1 miljoen euro. Bovendien is een garantie afgegeven tot een bedrag van 1,4 miljoen euro, zodat de organisatie doorgang kon vinden. Van deze garantie is een bedrag van afgerond 890.000 euro nodig geweest. Over de teruggave van BTW (370.000 euro) loopt nog een discussie met de Belastingdienst.

De stichting Sonsbeek Internationaal heeft aangekondigd binnenkort met een visie te komen op de toekomst van de beeldententoonstellingen. Daarna zal het gemeentebestuur zich uitspreken over de elfde en volgende edities van de internationale beeldententoonstelling.

Bron: Arnhem.nl

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Beeldententoonstelling Sonsbeek succes voor de stad"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*