Arnhem 2.0: op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen

’ De democratie verkeert in crisis. De bestuurlijke hiërarchie sluit slecht aan bij de slimme samenleving, stelt bestuurskundige Roel in ’t Veld. Zwabberend Nederland wordt volgens hem alleen weer bestuurbaar als burgers en professionals structureel kunnen meebeslissen. Een warm pleidooi voor kennisdemocratie.’

Zo lees ik in een artikel op Binnenlands Bestuur, met de kop: ‘Bekwame burger redt democratie’.

Het is een uitgebreid artikel wat een ieder die geïnteresseerd is in politiek en/of nieuwe perspectieven op democratie maar eens op z’n gemak moet lezen. Voor mij biedt het stuk, en ook een aantal reacties daarop, in ieder geval aanleiding om een paar vragen/stellingen aan politiek Arnhem voor te leggen. Het zomerreces is voorbij, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Tijd om het debat/dialoog aan te zwengelen lijkt me.

Stelling 1: Angst regeert
…Observaties leren dat Nederland wordt geregeerd door de angst. ‘Het zijn de boekhouders en accountants die aan de knoppen zitten. Iedereen heeft de mond vol over cliëntgericht werken, maar voor je het weet overtreed je als professional daarbij een of andere regel. Daar pas je wel voor op, want niemand wil zijn baan verliezen. Dat maakt behoedzaam. Het gevolg is dat voorzieningen die zijn opgebouwd weer worden afgebroken. Dat is één van de grote knelpunten in het openbaar bestuur.’

Stelling 2: Ideologie als bindmiddel bestaat niet meer
…In ’t Veld maakt zich grote zorgen over de manier waarop de kiezers in het huidige democratische bestel worden gerepresenteerd. ‘De algehele representatie zoals we die nu kennen – de kiezer geeft voor vier jaar een mandaat om hem op allerlei terreinen te vertegenwoordigen op het besluitvormende niveau – is om diverse redenen niet meer werkbaar.’

‘Die representatieve instituties zijn aan een herontwerp toe. Vroeger, in de tijd van verzuiling, was er nog sprake van een coherent geheel aan waarden. Je wist, afhankelijk van je zuil, precies wat je moest denken. Ik dacht en handelde op mijn 25ste grotendeels in de lijn van de Derde Internationale. Door de ontzuiling en individualisering is er fragmentatie ontstaan. Het is een mondiaal verschijnsel en de gevolgen zijn niet mals. Mensen hebben nog wel waarden, maar die zijn niet meer met elkaar verbonden, de ideologie als bindmiddel is er niet meer.’

Vraag 1:
Zijn er Arnhemse ambtenaren die zich bezighouden met ambtenaar2.0? Zo ja: waar vinden we hun bevindingen dan? Zo nee: waarom niet?

Vraag 2:
Waarom doet Arnhem als stad niet mee aan Nederland in Dialoog? (en je nu niet verschuilen achter dat het vanuit de mensen zelf moet komen, je kunt dat soort waardevolle initiatieven natuurlijk stimuleren).

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Arnhem 2.0: op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*