Facelift en onderhoud voor Musis Sacrum

{

Het opwaarderen van Musis Sacrum in combinatie met de sloop van de niet-monumentale achterzijde van het gebouw is volgens het college van burgemeester en wethouders de beste keuze voor de toekomst van de Arnhemse concertzaal. Een onderzoek naar de toekomst van Musis Sacrum heeft zeven scenario’s opgeleverd die aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Aanleiding voor het onderzoek is het achterstallig onderhoud waarmee de concertzaal kampt. De voorkeursvariant van het college vraagt om een investering van ongeveer 9,5 miljoen euro.

De zeven in het onderzoek beschreven scenario’s zijn samen te vatten in drie hoofdvarianten: beheren, opwaarderen en opwaarderen in combinatie met een hotel. Het onderzoeken van de hotelvariant is ingegeven door de aangenomen moties van de gemeenteraad.

De variant beheren beperkt zich tot het aanpakken van structurele en technische onderhoudsvragen. De variant opwaarderen pakt naast het onderhoud ook de wensen en eisen van de met name muzikale gebruikers van Musis Sacrum aan. De hotel-variant geeft invulling aan de mogelijkheid om een hotelfunctie toe te voegen aan Musis Sacrum. Binnen deze laatste variant zijn verschillende mogelijkheden om dit uit te voeren.

Een beoordeling van alle varianten op zowel ruimtelijk, financieel, organisatorisch als inhoudelijk vlak levert op dat de varianten opwaarderen en opwaarderen in combinatie met een hotel het beste scoren. Het college ziet het meest in de variant opwaarderen waarbij naast noodzakelijk onderhoud en het verbeteren van de uitstraling van het gebouw ook het niet-monumentale deel van het pand aan de Lauwersgracht wordt gesloopt.

Verantwoordelijk wethouder Roeland Kreeft: “De waarde van Musis Sacrum als concertzaal staat buiten kijf. Dat er achterstallig onderhoud is, is ook een feit. Daar moet wat aan gebeuren. Als college kiezen we ervoor om de muziekfunctie van Musis centraal te stellen. De huidige combinatie van een concertzaal en congrescentrum zorgt ervoor dat er over en weer concessies gedaan moet worden. Door te focussen op de kernfunctie van Musis, namelijk een concertzaal, zijn we ervan overtuigd dat er voor dit Arnhemse icoon een succesvolle toekomst in het verschiet ligt.”

De voorkeursvariant van het college vraagt een investering van ongeveer 9,5 miljoen euro. De verwachting van het college is dat 6,5 miljoen euro gevonden kan worden binnen beschikbare en of voorgestelde middelen in het kader van de meerjarenbegroting. Voor het resterende bedrag wordt een beroep gedaan op subsidies en fondsen.

Het college stelt de raad in de gelegenheid te reageren op de uitkomsten van het onderzoek en de voorkeursvariant van het college. Op basis van de reactie van de raad zal het uiteindelijke voorstel voor de toekomst van Musis Sacrum worden uitgewerkt.

Foto: Marco Derksen

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Facelift en onderhoud voor Musis Sacrum"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*