Drijberprijs 2009 beloont muzikaal initiatief

Tot 1 november 2009 kun je vrijwilligers(organisaties) die met muziek iets teweegbrengen in Arnhem, voordragen voor de jaarlijkse Burgemeester Drijberprijs voor Vrijwilligerswerk. Op vrijdag 11 december a.s. zal oud-burgemeester Drijber tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Burgerzaal van het Stadhuis bekend maken, wie deze prijs in 2009 ontvangen. Er is een individuele prijs (een bronzen beeldje + € 500) en een groepsprijs (oorkonde + € 2.000).

Deze Arnhemse prijs wordt voor de 21e keer uitgereikt. De bedoeling van deze prijs is waardering uitspreken voor de “onbetaalbare” inzet van vrijwilligers en zichtbaar maken hoe omvangrijk en indrukwekkend de inzet van vrijwilligers in onze stad is.

Ken jij Arnhemse personen of organisaties die er vanwege hun vrijwillige inzet op het terrein van muziek echt uitspringen, dan kun je hen voordragen voor de ” Burgemeester Drijberprijs voor Vrijwilligerswerk”.

Op de website van de Burgemeester Drijberprijs vind je een nominatieformulier. Na 15 november 2009 staat op de website welke drie personen en drie groepen voor de prijs genomineerd zijn. Op vrijdag 11 december 2009 om 16.00 uur maakt oud-burgemeester Drijber de uiteindelijke prijswinnaars bekend tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Burgerzaal van het Stadhuis.

Drijberprijs
Het Burgermeester Drijberfonds, opgericht door Mr. J. Drijber, burgemeester van Arnhem van 1980 tot 1989, hecht veel waarde aan de maatschappelijke betrokkenheid van burgers. Het fonds kent ieder jaar een prijs toe aan een vrijwilliger en een vrijwilligersorganisatie in Arnhem. Door het uitreiken van deze prijs wil het fonds burgers stimuleren om zich in te zetten voor de samenleving.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Drijberprijs 2009 beloont muzikaal initiatief"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*