Luchtkwaliteit in Arnhem licht verbeterd

Uit berekeningen blijkt dat de luchtkwaliteit in Arnhem licht is verbeterd. Dat staat in de ‘Jaarrapportage Luchtkwaliteit 2008’ die het college van burgemeester en wethouders gisteren heeft vastgesteld. Bovendien zijn er verschillende maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren in uitvoering of in voorbereiding. Zo werkt Arnhem aan de invoering van een milieuzone van vrachtverkeer, waarbij alleen schone vrachtwagens een bepaald gebied in mogen.

Uit de jaarraportage blijkt verder dat er op enkele plekken overschrijdingen van de voorgeschreven concentraties stikstofdioxide en fijnstof zijn. Deze overschrijdingen doen zich vooral voor bij de Pleijroute, de Centrumring en de Weerdjesstraat-Trans. Om te toetsen of de berekeningen ook in de praktijk blijken te kloppen, meet de gemeente op een twintigtal plekken in de stad de luchtkwaliteit Uit deze metingen blijkt dat de concentratie fijnstof afneemt ten opzichte van 2007, maar dat concentratie stikstofdioxide een stijgende trend laat zien.

Arnhemse maatregelen
Om de luchtkwaliteit in Arnhem te verbeteren heeft de gemeente een uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit opgesteld. Daarin staan verschillende maatregelen die ervoor zorgen dat Arnhem in de toekomst voldoet aan de Europese regels die gelden voor luchtkwaliteit. Voorbeelden van deze maatregelen zijn:

* Milieuzone voor vrachtverkeer: alleen schone vrachtwagens mogen een bepaald gebied in;
* Stadsdistributie: met minder vrachtwagens het centrum in om winkels te bevoorraden;
* Doorstromingsmaatregelen op de singels: verkeerslichten op elkaar afstemmen;
* Park en Ride aan de buitenranden van de stad.
* Stimuleren schone brandstoffen.

Nieuwe Europese regels
In de zomer van 2009 heeft Nederland uitstel gekregen van de Europese Commissie voor het halen van de grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide. Nederland moet nu in 2011 voldoen aan de grenswaarden voor fijnstof (was 2005) en in 2015 aan de grenswaarden voor stikstofdioxide (was 2010). Nederland heeft dit uitstel gekregen omdat het ministerie van VROM heeft aangetoond dat met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit de door Europa vastgestelde grenswaarden gehaald worden. Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit is een landelijk programma waarin zowel rijksmaatregelen als lokale maatregelen er samen voor zorgen dat de luchtkwaliteit in ons land beter wordt. Het Arnhemse programma voor luchtkwaliteit sluit nauw aan bij het nationale programma van de rijksoverheid.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Luchtkwaliteit in Arnhem licht verbeterd"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*