Wat worden de Arnhemse integratieprojecten van 2010?

Het Arnhems Fonds Samenlevingsbeleid steunt initiatieven die de integratie van allochtone inwoners in Arnhem verbeteren. De prioriteit ligt bij de verbetering van het samenleven van autochtone en allochtone groepen in dezelfde wijk. Ieder jaar zijn er twee subsidierondes. Voor de tweede helft van 2009 zijn 9 aanvragen ingediend, waarvan er op het advies van de beoordelingscommissie 8 zijn gehonoreerd door de gemeente Arnhem (voor een totaalbedrag van 36.793 euro). Het gaat om de volgende projecten:

Voorjaarsfestijn door Multiculturele Vrouwengroep Arnhem
Het Voorjaarsfestijn wordt georganiseerd vóór en door vrouwen in Arnhem met het doel om vrouwen van verschillende culturele achtergronden met elkaar in aanraking te brengen. Tijdens het festijn worden verschillende activiteiten aangeboden, zoals een vrouwenpodium waar vrouwen zichzelf kunnen presenteren, buikdansworkshop, (buiten)spellen uit verschillende culturen en een braderie.

Cultuurbehoud bij emigratie/ immigratie
De Arnhemse Federatie voor Muziekgezelschappen geeft in dit project muziek- en dansgezelschappen van verschillende culturele achtergronden de kans om een optreden te verzorgen in het Openluchtmuseum.

Meet my street @ klarendal
Leerlingen van VMBO ‘t Venster krijgen de mogelijkheid om voor het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming deel te nemen aan dit project. De jongeren brengen hun eigen woonomgeving in kaart, waarbij zij contacten aangaan met buurtbewoners die zij normaal niet spreken. Dit doen zij door korte films te maken van hun eigen leefomgeving. Zie ook: meetmystreet.nl.

Theatergroep cactus
Theatergroep cactus maakt een prikkelende, multidisciplinaire voorstelling voor en door multiculturele jongeren. De voorstelling ontstaat door improvisaties en gesprekken met de spelers. Het aanzetten tot nadenken en spelen over wat hen dwars zit, draagt bij aan wederzijds begrip en creativiteitsontwikkeling. Zie ook: theatergroepcactus.nl.

Taalmaatjes
Taalmaatjes is een project van Stichting Vluchtelingenwerk Midden Gelderland. Een autochtoon wordt gekoppeld aan een migrant om samen de Nederlandse taal te oefenen en kennis te maken met elkaars cultuur. De subsidie wordt verstrekt voor een extra activiteit binnen dit project, namelijk een bezoek aan het Nederlands Openluchtmuseum.

PresikHarmonie
Muziekgezelschappen van verschillende etnische of culturele achtergronden werken samen om muziek te maken. Scholen krijgen de mogelijkheid om bij het project aan te sluiten met hun lestrajecten. Aan het einde van de muzikale samenwerking komt er een slotconcert en worden de optredens opgenomen en op cd uitgebracht. Zie ook: presikharmonie.nl.

Swing on South
Introdans zal samen met een Zuid-Afrikaans dansgezelschap in Malburge tien dagen lang op diverse locaties dansworkshops geven aan bewoners en amateur-dansgezelschappen in de wijk. Dit zal uitmonden in korte danspresentaties. Daarnaast wordt een randprogramma georganiseerd van openbare generale repetities en eigen presentaties van de deelnemende groepen, in combinatie met dansfilms en lezingen. Als afsluiting is er op 25 september 2010 een grote dansmanifestatie, waaraan alle deelnemers kunnen meedoen.

Zon op Zuid door Stichting Beleven
Twintig straten in Arnhem worden geselecteerd in totaal vijf wijken: straten in achterstandswijken, rijkere buurten, multiculturele straten maar ook blanke straten. De deelnemende straten worden gekoppeld aan een kunstenaar. Deze kunstenaars bepalen samen met de bewoners wat ze gaan maken. Uiteindelijk leveren alle kunstproducties bij elkaar een kunstmanifestatie op, in de vorm van een kunstroute door Arnhem-Zuid en straatfeesten in iedere deelnemende straat.

Nieuwe rondes, nieuwe kansen
De eerste subsidieronde van 2010 is inmiddels weer van start gegaan. Organisaties of inwoners van Arnhem die nieuwe ideeën hebben, worden van harte uitgenodigd om deze in te dienen bij de gemeente Arnhem (zie ook folder en aanvraagformulier). Je kunt ook bellen met (0900) 1809. De sluitingsdatum van de eerste ronde van 2010 is 1 maart 2010.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Wat worden de Arnhemse integratieprojecten van 2010?"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*