Tweede Economische Monitor toont gunstige en ongunstige ontwikkelingen

De Arnhemse economie heeft zich in het tweede halfjaar van 2009 op een aantal punten gunstig ontwikkeld. Het totale aantal werkzoekende inwoners die nu geen werk hebben, is vrijwel gelijk gebleven. Dat geldt ook voor het aantal mensen met een bijstandsuitkering. In de laatste maanden van het jaar zit er gemiddeld genomen een groei in de vacatures.

Er gaan meer bedrijven van start dan er dichtgaan; in de loop van het derde kwartaal gingen er evenveel arbeidsplaatsen verloren in bedrijven die sloten dan er arbeidsplaatsen bijkwamen in nieuwe bedrijven. Daar staan ongunstige ontwikkelingen tegenover, zoals een steeds sterker beroep op de Werkloosheidswet. Dit blijkt uit de tweede Economische Monitor: een periodiek overzicht waarmee de gemeente een beeld geeft van de ontwikkelingen van de Arnhemse economie.

175 startende ondernemers in Arnhem vroegen vorig jaar – met een piek in het eerste kwartaal – om bijstand in de vorm van een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en (of) een krediet. Dat waren er bijna tweemaal zoveel als in 2008 (toen waren het er 90) in het gehele werkgebied van het Bureau Zelfstandigen van de gemeente Arnhem, dat naast Arnhem ook Doesburg, Lingewaard en Overbetuwe omvat (en toen ook nog Westervoort). Ook gevestigde ondernemers in Arnhem deden in 2009 een groter beroep op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen: 168 tegenover 123 in 2008 in het gehele werkgebied. Hier was de toename dus minder groot. De aanvragen van gevestigde ondernemers kwamen gespreid over het jaar binnen.

Bijstand
De 65-plussers met een aanvullende bijstandsuitkering zijn op 1 oktober overgegaan van de gemeente naar de Sociale Verzekeringsbank. Wanneer zij niet worden meegerekend, steeg het aantal Arnhemmers met een bijstandsuitkering in 2009 heel beperkt: met 45, ofwel 0,9%. Van de grote steden doet Arnhem het daarmee het beste. Over de grote steden samen was er een toename van 5,8% bijstandsontvangers.

Schuldhulpverlening
Het aantal Arnhemmers dat een beroep doet op hulpverlening bij schulden is het eerste halfjaar van 2009 gegroeid, en daarna geleidelijk gedaald. Aan het eind van het jaar was het aantal aanvragers even groot als een jaar eerder: rond de 1.000.

Parkeerkaartjes
Eén van de graadmeters voor het bezoek aan de binnenstad is het aantal verkochte parkeerkaartjes. Dat vertoont sinds medio 2007 een dalende lijn, die zich in 2009 verder heeft voortgezet. Een deel van de bezoekers die met de auto kwam, komt nu op de fiets naar het centrum. De fiets is de auto gepasseerd als populairste vervoermiddel naar de binnenstad. Halverwege de jaren ’90 kwam op één op de vier mensen op de fiets naar de binnenstad, in 2006 was dat 32%, in 2008 36% (Stadsenqu√™te 2008).

Woningen
Een andere graadmeter voor de economie vormen de cijfers over bouwvergunningen en de verkoop van woningen. Het aantal aangevraagde vergunningen voor de bouw van woningen lag vorig jaar op 585: minder dan in 2007 (1.042), meer dan in 2008 (313). De toename in 2009 is mede het gevolg van de stimuleringsmaatregelen voor de nieuwbouw van woningen. Dat is ook terug te zien in de gemiddelde bouwkosten, die een opgaande lijn vertonen. De verkooptijd en -prijzen van bestaande woningen hebben zich rond de helft van 2009 gestabiliseerd.

Aanpak recessie
Wethouder Cees Jansen van Economische Zaken: “In de Economische Monitor zie je de gevolgen van de economische recessie. Er is óók uit op te maken, dat Arnhem de recessie stevig heeft aangepakt. Samen met ondernemers benut de gemeente de sterke economische kanten van Arnhem. Daarvoor hebben we de Economische Agenda gemaakt en werken we samen in ‘Power to Arnhem’. De gemeente heeft maatregelen genomen om ondernemers die in de problemen kunnen komen, zo snel mogelijk te helpen met advies en kredietverlening. Werknemers die hun baan kwijtraken, leiden we zo snel mogelijk naar ander werk of scholing. De toename van het aantal inwoners met een bijstandsuitkering is in Arnhem de laagste van alle grote steden. De stimuleringsmaatregelen voor de woningbouw wérken. We zijn zeker nog niet uit de moeilijke periode, maar we gaan met ons allen de goede kant op!”

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Tweede Economische Monitor toont gunstige en ongunstige ontwikkelingen"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*