HAN en Quadraam tekenen strategisch convenant

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Gelderse Onderwijsgroep Quadraam (een bundeling van dertien voortgezet onderwijs scholen) hebben op 26 januari een strategisch convenant gesloten om een optimale aansluiting van leerlingen uit het voortgezet onderwijs op het hbo-onderwijs van de HAN te realiseren.

Het voortgezet onderwijs van Quadraam en de opleidingen van de HAN kennen een lange traditie van samenwerking. Het doel van de samenwerking is elkaar te inspireren en stimuleren, over en weer een integraal beeld geven van de ontwikkelingen van de beide organisaties en te zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden die profijtelijk zijn voor beide organisaties en hun respectievelijke doelgroepen. Het convenant bevat afspraken over aansluiting en doorstroming vanuit het voortgezet onderwijs naar de hbo-opleiding van de HAN, het opleiden van leraren in de school, verkorte trajecten voor lerarenopleidingen (bijvoorbeeld doorstroming van pabo-studenten naar het tweedegraads vakgebied), kennisuitwisseling en samenwerking bij onderwijsvernieuwing.

HAN en Quadraam gaan ook een aantal projecten samen uitvoeren met als doel om leerlingen te interesseren in techniek en hogere technische opleidingen. In dit kader organiseren ze bijvoorbeeld de High Tech Challenge (een techniekwedstrijd voor scholieren uit de 2e en 3e klassen van havo, vwo en Gymnasium), B4You (de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn vanuit het voorgezet onderwijs naar het hoger technisch onderwijs) en de voorbereiding van de Olympiade Natuur-, scheikunde en biologie).

Het convenant is ondertekend door drs. ir. M.A. Mittelmeijer RI en L.J.M. van Beek, respectievelijk voorzitter en vice voorzitter van het College van Bestuur van Quadraam en door drs. M.J.G. Bormans en drs. K.F.B. Baele, respectievelijk voorzitter en vice voorzitter van het College van Bestuur bij de HAN. Het convenant is ondertekend voor drie jaar. Jaarlijks evalueren partijen de samenwerking. Na drie kunnen zij de samenwerking verlengen.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "HAN en Quadraam tekenen strategisch convenant"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*