Rijn IJssel en ArtEZ starten doorstroomtraject voor danstalent

{

Bij de selectie voor de mbo-dansopleidingen van Rijn IJssel zijn er regelmatig jongeren die opvallen door hun bijzondere danstalent en die de potentie en ambitie hebben om door te stromen naar een hbo-dansopleiding. Voor deze talenten start Rijn IJssel in samenwerking met ArtEZ Dansacademie een tweejarige dansopleiding waarmee danstalent zich via het mbo kan voorbereiden op het hbo.

Veel mbo-studenten stappen op basis van hun goede danskwaliteiten na twee jaar over naar het hbo, maar redden het daar vervolgens niet en verlaten de dansacademie zonder diploma. Met deze unieke samenwerking willen de twee partijen dit voorkomen. De opleiding Fast Track Dance gaat van start in september. Bestuursvoorzitters Dorothé Lamers (Rijn IJssel) en Willem Hillenius (ArtEZ) ondertekenden op 16 maart de intentieverklaring voor deze opleiding.

Versneld klaargestoomd voor danscarrière
Fast Track Dance is een volwaardige mbo-opleiding, maar korter dan andere mbo-opleidingen en met een verzwaard theoriedeel. Het traject voorkomt dat mbo-ers zonder diploma en met te weinig voorbereiding de overstap naar de dansacademie maken en daar vervolgens binnen één of twee jaar uitvallen. Een versneld traject heeft bovendien als voordeel dat de totale opleidingsduur tot en met hbo wordt verkort en dus de professionele danscarrière van studenten met een paar jaar kan worden verlengd.

Fast Track Dance
Omdat het traject nadrukkelijk gericht is op doorstroming naar het hbo, werken Rijn IJssel en ArtEZ Dansacademie samen, zowel bij de ontwikkeling en uitvoering van het curriculum als bij de selectie en beoordeling van de studenten. Docenten van ArtEZ Dansacademie worden ingezet bij de uitvoering van deze tweejarige mbo-opleiding. Deelnemers aan Fast Track Dance krijgen ter voorbereiding op de dansacademie meer dansles dan de studenten van de reguliere dansopleidingen van Rijn IJssel. Ook krijgen zij aanvullende theorie op het vlak van kunst en cultuur. Daarnaast krijgen oriëntatie op de arbeidsmarkt en het ontwikkelen van een realistisch beroepsbeeld aandacht binnen dit programma.

Na het eerste jaar van het doorstroomtraject wordt er een bindend advies gegeven: door naar het tweede jaar van dit traject of verder binnen één van de reguliere mbo-dansopleidingen. Studenten met een positief doorstroomadvies krijgen een hbo-stage aangeboden binnen ArtEZ Dansacademie. Op deze manier kunnen zij alvast proeven wat het is om hbo-student te zijn. De deelnemers die met succes alle onderdelen van de Fast Track Dance hebben afgerond krijgen een mbo-diploma van Rijn IJssel en een certificaat van ArtEZ, waarop staat dat zij zijn toegelaten tot de Dansacademie.

Voor wie?
Naast getalenteerde vmbo-ers is Fast Track Dance ook bedoeld voor havisten en vwo-ers die (nog) niet zijn toegelaten tot het hbo en die het mbo als een tussenstap willen gebruiken voor hun verdere talentontwikkeling. Met name voor jongens die hun danstalent later hebben ontdekt en zich vervolgens (fysiek) snel hebben ontwikkeld, kan een tweejarig mbo-traject een extra stimulans zijn om door te stromen naar het hbo. Jaarlijks worden maximaal 10 jongeren toegelaten tot de Fast Track. De audities voor de Fast Track staan gepland vanaf medio april 2010.

Pilot van drie jaar
Rijn IJssel en ArtEZ hebben de intentie om met Fast Track Dance een bijdrage te leveren aan de landelijke discussie over de rol die de dansacademies kunnen spelen bij kwaliteitsborging en aansluitingsproblemen aangaande het dansvakonderwijs. De ontwikkelde Fast Track Dance zou mogelijk landelijk de aanzet kunnen geven tot een erkend m-hbo traject naast erkende vooropleidingen in het voorgezet onderwijs.

In september 2010 start het traject als pilot, om het traject goed te kunnen testen. In januari 2012 wordt de pilot geëvalueerd en wordt bepaald of en op welke wijze de Fast Track Dance bij Rijn IJssel en ArtEZ structureel kan worden opgenomen in het opleidingenaanbod. Dit initiatief wordt ondersteund door het SKON-project, dat in de regio Arnhem de onderlinge samenwerking en doorstroming binnen de keten van talentontwikkeling voor de kunsten stimuleert.

Foto: Dorothé Lamers (Rijn IJssel) en Willem Hillenius (ArtEZ) ondertekenen intentieverklaring

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Rijn IJssel en ArtEZ starten doorstroomtraject voor danstalent"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*