Bijstand in Arnhem daalt veel sterker dan nationaal gemiddelde

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering groeit in Arnhem minder sterk dan gemiddeld in de grote steden: in 2009 was de Arnhemse toename 3%. In de grote steden samen was de gemiddelde groei 7%, over heel Nederland genomen 9%. Arnhem staat in de top tien van de steden met de grootste daling van het aantal bijstandsklanten sinds 2007: een afname van 16%, bijna tweemaal zoveel als het gemiddelde in de steden boven de 60.000 inwoners. Dit blijkt uit een vergelijkend landelijk onderzoek van het bureau APE.

Wethouder van Sociale Zaken Barth van Eeten ziet in deze cijfers de bevestiging dat ‘het Arnhemse beleid om mensen naar betaald werk te begeleiden, wérkt’. “Wij trainen, scholen en coachen werkzoekenden om hun kans op een baan te vergroten. We geven aan werkgevers bijdragen om mensen zonder werk in dienst te nemen en op te leiden. De Arnhemse werkgelegenheid is gegroeid tot 100.000 arbeidsplaatsen. Het aantal Arnhemmers tot 65 jaar in de bijstand is in drie jaar tijd, tussen eind 2006 en eind 2009, afgenomen van ruim 6.000 tot ruim 5.000. In dit aantal zit een lichte stijging als gevolg van de economische recessie, maar toch is het aantal Arnhemmers met een bijstandsuitkering in drie jaar gedaald met ruim 900”, aldus de wethouder.

Per 1 oktober zijn 65-plussers met een aanvullende bijstandsuitkering op hun onvolledige AOW, overgegaan naar de Sociale Verzekeringsbank. Zonder deze groep is het aantal Arnhemse 65-minners in de bijstand vorig jaar nauwelijks gestegen: van 5.120 naar 5.165, ofwel met 0,9%. Daarmee behaalde Arnhem zelfs het beste resultaat onder de 13 grootste steden, waar de stijging gemiddeld 5% hoger lag. In de eerste twee maanden van dit jaar is het aantal Arnhemmers onder de 65 jaar met bijstand licht toegenomen: met 0,7%, en ook dat cijfer is gunstiger dan het gemiddelde van de grootste steden.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Bijstand in Arnhem daalt veel sterker dan nationaal gemiddelde"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*