Arnhem heeft nu meer financiële weerstand

<p>De <a href="http://www.arnhem.nl" title="gemeente Arnhem">gemeente Arnhem</a> is er vorig jaar in geslaagd om haar financiële weerstand te vergroten. Dat is nodig om klappen in crisistijd te kunnen opvangen. Dit financiële ‘schild’ is nu zo sterk als de gemeenteraad dat wil. De gemeente heeft een economisch moeilijk jaar positief afgesloten. Dit staat in het jaarverslag en de jaarrekening 2009, die burgemeester en wethouders op 11 mei 2010 hebben aangeboden aan de gemeenteraad. </p>

<p>Wethouder van financiën Martijn Leisink: “De gemeente zal de komende jaren met minder geld moeten toekomen. Daarom is het een welkome meevaller dat we het jaar 2009 goed zijn doorgekomen. De bezuinigingen die ons te wachten staan, zijn al zwaar genoeg. Het gemeentebudget zal blijvend kleiner worden.” </p>
<p>In 2009 was een fors beroep nodig op de reserves die onder meer zijn bestemd om risico’s en tegenvallers op te vangen. De grond en gebouwen, die de gemeente bezit voor de ontwikkeling van nieuwe projecten, woongebieden en bedrijfsterreinen, zijn door de crisis op de bouwmarkt sterk in (verkoop)waarde gedaald. De gemeente zal een lagere en latere opbrengst ontvangen uit de grondverkoop. Dat verlies is voor dit moment afgedekt. Bovendien is er weer voldoende financiële weerstand. Met 54¬Ω miljoen voldoet Arnhem ruim aan de norm voor het weerstandsvermogen; dat zou nu minstens 49 miljoen groot moeten zijn. </p>

<p>Meevallers<br />
De gemeente heeft in 2009 een gunstig resultaat geboekt doordat inkomsten meevielen en uitgaven lager uitvielen.</p>

<p>De belastingopbrengst steeg als gevolg van nieuwbouw en de inhaalslag in de waardebepaling van bedrijfspanden. De bijstandsuitgaven vielen mee doordat de ontwikkeling van het aantal mensen in de bijstand hier veel positiever was dan in de rest van het land. Het aantal Arnhemmers tot 65 jaar met een bijstandsuitkering steeg met minder dan één procent.</p>

<p>In de krachtwijken is het aantal bewoners met een bijstandsuitkering in twee jaar tijd met 9% afgenomen – tweemaal zoveel als in de andere wijken. </p>

<p>Resultaten<br />
In 2009 kwamen veel maatschappelijke voorzieningen tot stand. Het Multifunctioneel Centrum Presikhaven opende zijn deuren mét het eerste Centrum voor Jeugd en Gezin voor Arnhem Noord. Ook het Veiligheidshuis dat de aanpak en zorg voor daders en slachtoffers co√∂rdineert, ging open. Er zijn 1.500 woningen gebouwd, mede danzkij het stimuleringsfonds voor de woningbouw. Drie woonservicegebieden, twee bedrijfsverzamelgebouwen en twee Wmostartpunten werden geopend. Verder kwam de financiering van de Openbaar Vervoer-Terminal Arnhem Centraal rond; daardoor kan na de perrontunnel, die voorjaar 2011 open gaat voor treinreizigers, ook de transferhal voor alle reizigers gebouwd worden (opening: 2013). </p>

<p>Woonlasten<br />
De gemeentelijke woonlasten in Arnhem zijn in 2009 gestegen, maar bleven daarmee toch onder het gemiddelde van de grote steden. In Arnhem betaalde een huishouden gemiddeld 575 euro aan OZB, riool- en afvalstoffenheffing tegenover 603 euro gemiddeld in de 36 grote steden.</p>

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Arnhem heeft nu meer financiële weerstand"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*